NVE sine frontmålinger av 31 isbreer i Norge viser at i 2017 har 21 breer trukket seg tilbake, ni er uendret og bare én isbre har vist litt framgang.

I Nordland har tre breer i snitt trukket seg tilbake sju meter. Engabreen, som er den nordlige utløper av Svartisen, har trukket seg tilbake åtte meter i år, og 168 meter tilbake i løpet av de siste ti årene. Dette melder NVE i en pressemelding.

Mange norske breer hadde en vekstperiode på 1990-tallet, men etter 2000 har breene minket. Breene i Norge har den samme utviklingen som i resten av verden.

Den største tilbakegangen i år hadde Nigardsbreen ved Jostedalsbreen, som trakk seg tilbake 54 meter. Gråfjellsbreen ved Folgefonna trakk seg tilbake 43 meter. De 31 breene som er målt i år utgjør cirka 12 prosent av brearealet i Norge.