Det nærmer seg slutten på årets valgkamp i Rana. I lokalvalg er det vanlig at 1 eller 2 saker dominerer valgkampen. I Rana har skolepolitikk vært den dominerende saken, knyttet til skolestrukturen.

Frontene i dette spørsmålet har vært klare: Posisjonen bestående av Ap, Høyre og Sv har vært varme forsvarere for den nye skolestrukturen,- opposisjonen ved Sp , Frp, Rødt, Venstre og Krf, har vært like klar på at vi trenger en annen skolestruktur, som tar hensyn til hva lærere, foreldre og barn og unge mener.

Posisjonen har vedtatt en skolestruktur, som har vakt unison motstand i lokalbefolkningen.

Likevel har man fra Ap Høyre og Sv hardnakket hevdet at dette er det eneste saliggjørende både økonomisk og pedagogisk.

De har i sin argumentasjon,- nærmest latterliggjort skoleopposisjonen evne til å tenke økonomi. Dette til tross for at de står bak et skoleprosjekt på Moheia med skolegård (les park) som har nærmest femdoblet seg i innvestering fra ca. 38 mill. til i dag nærmere 150 mill kr. I tillegg kommer utgiftene til parken (skolegård). Som ikke det var nok, opplyser adm. I kommunen at hele utgiften vet vi ikke før neste år!

Ap, H og Sv  med ordføreren i spissen har ikke lånt øre til noen i denne prosessen,  men presterer å skryte av at de har levert på skolesektoren.

De har ikke i løpet av hele valgkampen klart å overbevise lokalbefolkningen om at dette var riktig. Tar man utgangspunkt i siste lokale gallup, tirsdag 3. sept. Har motstanden bare økt.

Når argumentasjonen om fortreffeligheten med den nye skolestrukturen ikke har nådd fram, har man i desperasjon brakt inn spørsmålet om EØS avtalen vil overleve hvis en senterpartiordfører bekler ordførerstolen i Rana Kommune etter valget. Det er så malplassert og banalt som det går an. Her har Waage og høyres Anita Sollie vært særlig aktive. At Sv ikke har kastet seg på dette , er fordi de er klare motstandere av EØS avtalen,sammen med bl.a. Los største fagforbund  som har mange medlemmer i Rana.

Lo har stor samfunnsmakt, og vil fortsatt ha det, og da er det viktig at et flertall på neste Lo-kongress vil beholde EØS  avtalen.

De som har brakt EØS spørsmålet inn valgkampen i Rana, kan umulig tro på at dette er relevant. Spørsmålet om EØS-avtalen vil nok bli brakt på bane i stortingsvalgkampen om 2 år, det vil nok både Sv og Fagforbundet sørge for.

Det man ellers har merket seg i denne valgkampen er språkbruken til ordf. Waage i iveren etter å karakterisere sin ordf.motstander J. P. Røssvoll. Det er arrogant og hånlig å bruke uttrykk som regnbuekammerater,- reverskammerater, og i tillegg ved flere anledninger gi til kjenne at disse med Røssvoll i spissen ikke kan styre.

Så vidt jeg skjønner er det ikke snakk om en politisk plattform for disse 5 opposisjonspartiene, men de er enige om 1 sak de skal løse sammen,- en ny skolestruktur.

Ap, Sv og Høyre har i denne perioden heller ingen politisk plattform de styrer etter, men funnet hverandre i et lykkelig felleskap om en ny skolestruktur.

Avslutningsvis har jeg merket meg at Svs S. Henriksen boltrer seg på nettavisen Rana Blad med løgn. Han påstår at Johan P. Røssvoll er i mot en storflyplass i Rana. Henriksen har ingen ting å vise til i denne sammenhengen, og driver altså valgkamp med løgn.

Sv som er i mot EØS-avtalen er ikke noen politisk kraft i Rana, og vil ikke bli det etter høstens valg heller.

For meg er det helt klart at det er behov for et politisk maktskifte i Rana, og min stemme går ved dette lokalvalget til Senterpartiet.

Svein Bogen