[iFinnmark] – Det er riktig at smittetilfellet ble meldt inn til kommunen mandag den 13. juli. Personen som er smittet telles som smittet i Hammerfest i og med at det var her testen ble gjort, sier Wikstrøm.

– Hvorfor har kommunen unnlatt å informere befolkningen om dette smittetilfellet?

– Jeg kommer nylig fra ferie og skal starte på jobb mandag. På en søndag, midt i ferietiden, er det litt vanskelig å få tak i folk for å finne ut av hvorfor det ble akkurat sånn. Men det jeg kan si, er at smittevernlege i samarbeid med ordfører ble enig med Hammerfest sykehus om at Finnmarkssykehuset skulle ha informasjonsansvaret.

Bekrefter smitte

Informasjonsrådgiver ved Finnmarkssykehuset, Malene Nicolaysen, bekrefter at en svensk vikar for ei uke siden testet positivt for covid-19.

– Alle som kommer fra utlandet for å jobbe ved sykehuset, testes for korona før de starter. Det er fast prosedyre.

Personen som testet positivt, nådde ikke å starte i jobben på sykehuset, og det var heller ingen som måtte i karantene etter at testen slo positivt ut.

– Rutinen er at vi tar to tester. Den første testen denne vikaren tok, var negativt. Mens den andre testen slo ut positivt for covid-19.

Ingen fare

Personen ble satt rett i isolasjon. Det skal heller ikke være fare for at vikaren kan ha spredd smitten videre ut i lokalmiljøet.

– Det foretas alltid smittesporing, og det var altså ingen som måtte i karantene.

– Sverige er et land med veldig mange smittede. Hvorfor kaller Finnmarkssykehuset inn vikarer fra Sverige?

– Det er et spørsmål jeg må få komme tilbake til i morgen, mandag. Men inntil da vil jeg bare få si at folk ikke trenger å bekymre seg for at personen skal ha spredd smidde, verken på sykehuset eller i lokalmiljøet. Vi har veldig strenge rutiner på å følge opp dette, og det er altså ingen grunn til engstelse, sier Malene Nicolaysen.