Norske og svenske lærere på ekskursjon på Tomma for å få inspirasjon til mer læring utendørs

Over 30 lærere fra Helgeland og Västerbotten har møttes denne uka for å lære mer om kulturspor i landskapet.