Høy luftforurensing i Rana: Folk med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte-/karsykdommer bør tenke seg om før de går ut

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

På nettsiden luftkvalitet.info oppdateres luftkvaliteten i Rana på timesbasis. Tirsdag formiddag meldes det om høy grad av forurensing.

- Det blir i perioder målt noe- til mye forurensning av svevestøv PM10 ved målestasjonen på Moheia. Tørre og kalde dager betyr at vi kan få utfordringer med dårlig luftkvalitet. Derfor oppfordres spesielt utsatte grupper til å følge med på nettsiden luftkvalitet.info, som oppdateres på timesbasis. Det er registrert høy luftforurensing ved målestasjonen på Moheia. Personer som er plaget med astma og allergier må være oppmerksomme på luftkvaliteten i en periode framover.

Folk med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte-/karsykdommer rådes til å unngå å oppholde seg utendørs i de mest forurensede områdene i perioder med dårlig luftkvalitet. Også barn og unge, gravide og eldre er sårbare grupper, og rådes til å unngå å oppholde seg utendørs i forurensede deler av byen i perioder med dårlig luftkvalitet (jf. varslingsklassene).

​Vi har cirka overskridelser hittil i år. Vi har hatt perioder med mye nedbør (januar), derfor har vi hatt lite utfordringer med overskridelser på starten av året. Historisk sett har vi hatt veldig lave middelverdier på svevestøv i byen, hvilket igjen kan tiskrives de spesielle værforhold. Kommunen har påbegynt med den årlige vårrengjøring av veinettet.

I den grad folk har anledning til å vurdere syklen eller å gå til og fra jobben, er dette fortsatt et godt alternativ til bilen, både i et miljø og folkehelseperspektiv, skriver miljøvernrådgiver Allan Berg i Rana kommune.

Artikkeltags