Tuberkulose påvist ved skole i Nordland: Har iverksatt tiltak

DEL

[AVISA NORDLAND] Assisterende rektor sendte ut melding til foresatte fredag.

«Det er påvist tuberkulose hos en elev ved Saltvern Skole. Nødvendige smittetiltak er igangsatt», skriver assisterende rektor ved Saltvern Skole, Ove Arntsen, i en melding til foresatte fredag.

«Det er lav risiko for smitte til andre elever», legger han til.

Rektoren regner med at det kan være behov for ytterligere informasjon, og inviterer derfor inn til møte for foreldre/foresatte på det aktuelle trinnet.

Møtet planlegges avholdt i starten av desember, der smittevernslege Kai Brynjar Hagen vil være til stede.

Tuberkulose

  • Tuberkulose er den infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden.
  • Sykdommen kan ramme alle organer men den vanligste, og i praksis den eneste smittsomme formen, er lungetuberkulose.
  • Bare ca. 5-10 % av de som får latent tuberkulose blir syke av tuberkulose i løpet av livet.
  • Norge har i dag en av verdens laveste forekomster av tuberkulose med 200-300 tilfeller per år. Det vil si 5- 6 tilfeller per 100.000 innbyggere.
  • Den dominerende smittemåten er dråpekjernesmitte fra en person med smittsom lungetuberkulose.
  • Pasienter med positiv direkte mikroskopi i ekspektorat er mest smittsomme.
  • Tuberkulose utenom lungene er i praksis ikke smittsom.
  • Mest utsatt er personer som lever sammen med personer som har lungetuberkulose. Barn er svært sjelden smittsomme.

Kilde: Folkehelseinstituttet


Artikkeltags