Sykefraværet i Nordland er høyt. Spesielt én kommune skiller seg ut

Nordland har tredje høyest sykefravær av fylkene.

Nordland har tredje høyest sykefravær av fylkene. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Nordland har tredje høyest sykefravær blant fylkene, men sykefraværet er stabilt. Fylkesdirektøren i Nav Nordland mener dette er positivt.

DEL

[AVISA NORDLAND] Nordland har et legemeldt sykefravær på 6,4 prosent. Dermed er det kun Østfold og Oppland som har høyere sykefravær enn Nordland med 6,6 prosent. Oslo har det laveste sykefraværet på 4,8 prosent. Det melder Nav Nordland i en pressemelding.

Nedgang fra i fjor

I det første kvartalet i 2018 er sykefraværet på 5,8 prosent i landet som helhet. Det tilsvarer en økning på 3,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Med et legemeldt sykefravær på 6,4 prosent i første kvartal 2018 har Nordland en nedgang på 0,1 prosent fra samme kvartal i fjor.

– Det er positivt at Nordland har stabilt sykefravær, når vi ser at landet som helhet har svak økning i sykefraværet sammenlignet med samme kvartal i fjor, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes i pressemeldingen.

Stavnes forteller at det kan være flere årsaker til at Nordland har høyt sykefravær.

– Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning, forklarer hun.

Andelen gradert sykmeldte er 24,7 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (27,9 prosent) enn for menn (19,5 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 21,4 prosent.

Høyest sykefravær i Ballangen

Ballangen kommune har fylkets høyeste sykefravær på 10,2 prosent.

Lavest legemeldt sykefravær finner vi i kommunene Herøy med 4,0 prosent og Moskenes med 4,2 prosent.

I de store bykommunene Bodø, Narvik og Rana er sykefraværet henholdsvis 6,0 prosent, 7,7 prosent og 6,4 prosent.

Gjennomsnitt på 49 dager

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i første kvartal 2017 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 39 dager.

Nordland har lengst gjennomsnittlig varighet på 49 dager, sammen med Aust- og Vest-Agder. Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 30 dager.

Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked.

Utvikling innenfor de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær i første kvartal 2018 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,5 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (3,8 prosent).

Størst økning fra første kvartal 2017 finner vi innen finansiering/forsikring hvor sykefraværet har økt med 25,9 prosent. Størst nedgang er det i næringene elektrisitet, vann og renovasjon og bergverksdrift og utvinning, med nedgang på 10 prosent.

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16–19 år med 2,1 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20–24 år med 4,0 prosent sykefravær.

Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60–64 år med 9,0 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (32,4 prosent), sykdommer i luftveiene (18,9) og psykiske lidelser (15,9 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene.

En langvarig influensasesong vinteren 2018 har ført til den kraftige økningen i sykefravær knyttet til luftveislidelser.

Artikkeltags