– Jeg kjente på et veldig stort ansvar

Aktuell: Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, forteller at sykehussaken har vært svært krevende. Fokuset har hele tiden vært på hva som er det beste for Helgeland.