Gå til sidens hovedinnhold

Sykehuset i Mo i Rana skal utvikles. Viker styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord bort fra dette, kan helseministeren umulig sitte rolig å se på at vedtaket treneres

Når det fra Alstahaug protesteres mot at sykehuset i Mo i Rana skal utvikles, er rådet herfra at de bør passe meget godt på nå. Hvis ikke Tovåsen nå parkeres en gang for alle, forsvinner sykehuset fra Sandnessjøen, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Ambisjonen er å lage Norges beste lokalsykehus på Helgeland. Til det har Helgelandssykehuset litt over 3,1 milliarder kroner disponibel. Denne klart uttalte ambisjonen, og ikke minst ei så stor investering i regionen vår, burde være noe som kunne samle alle helgelendingene. I denne fasen av utforminga av framtidas Helgelandssykehus, er det likevel vanskelig å se at det vil skje. For i det øyeblikket administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir si investeringsinnstilling til fredagens styremøte ble kjent, hevet røstene seg om at det ikke bør brukes en milliard kroner på sykehuset i Mo i Rana.

Gunnlaugsdottir har foreslått å investere en milliard i oppgradering av sykehusbygg her. I tillegg 1,6 milliarder i Sandnessjøen og omegn, samt 525 millioner kroner til psykisk helsevern i Mosjøen. Altså betydelige investeringer, som det argumenteres godt for.

Protestene er derfor til å bli matt av, selv om de overhodet ikke er uventet. Det kan synes som om enkelte simpelthen ikke vil forholde seg til at helseminister Bent Høie (H) i sitt vedtak om Helgelandssykehuset slår fast at det skal være et sykehus på to lokasjoner på Helgeland. Og, dette er vesentlig: sykehuset i Mo i Rana skal utvikles. Vi gjentar; utvikles. I klartekst, og i henhold til direktørens forslag, for en milliard kroner.

Les også

Nye Helgelandssykehuset vil gå videre med dagens sykehustomt og Rishatten i Sandnessjøen: – Ingen særskilte grunner for å velge Tovåsen

Mens kommunene og andre toneangivende aktører sør for det berømte Korgfjellet, fortsatt har sitt å stri med med tanke på tomtevalg, er det en eneste ting som bør være retningsgivende for politisk ledelse og de som jobber for å sikre sykehuset i Mo i Rana. Det er helseministerens vedtak om utvikling av sykehuset her. Viker styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord bort fra dette, kan helseminister Høie umulig sitte rolig å se på at vedtaket treneres. Vi glemmer ikke at styret i vårt eget helseforetak faktisk la ned sykehuset i Mo i Rana. Heller ikke at styret i Helse Nord har en klar tendens til å sette andre hensyn enn faglige først.

I prosessen rundt framtidas Helgelandssykehus handler dessverre mye om politikk. Igjen viser dette seg, om enn på en subtil måte. Denne gangen ved at det foreslås for styret i Helgelandssykehuset at det skal gjøres ei ytterligere vurdering av økonomiske og samfunnsmessige forhold knyttet til Tovåsen-alternativet i Leirfjord kommune. Her er det grunn til å tro at Helse Nord, med styrenestleder Inger Lise Strøm fra Mosjøen involvert, roter rundt i ei gryte de burde holde seg langt unna.

Direktør Gunnlaugsdottir slår fast at det ikke finnes særskilte sykehusfaglige grunner til å fravike statlige og fylkeskommunale retningslinjer for å velge Tovåsen. Det finnes heller ikke bæreevne for et nytt sykehus på jomfruelig mark. Og at å bygge et sykehus det ikke er bæreevne for, vil påvirke muligheten for faglig strategisk utvikling.

Les også

Prosjektgruppa: Anbefaler at all planlagt tarmkreftkirurgi samles på ett sted i Helgelandssykehuset

Og likevel inviteres altså styret til å gå videre med dette. Hva er dette for noe?

Når det fra Alstahaug protesteres mot at sykehuset i Mo i Rana skal utvikles, er rådet herfra at de bør passe meget godt på nå. Hvis ikke Tovåsen nå parkeres en gang for alle, forsvinner sykehuset fra Sandnessjøen, og med det ei investering der på 1,6 milliarder. Men det gjør kanskje ikke noe, når det viktigste er ikke å utvikle sykehuset i Mo i Rana?

Utfordringa til styret i Helgelandssykehuset får være at det viser seg oppgaven voksen. Og ikke setter politikk, foran pasientene. For vi forutsetter at det er på vegne av pasientene ambisjonen om å bli Norges beste lokalsykehus skal innfris.

Gunnlaugsdottir har tegnet kartet som skal gjøre dette mulig. Nå gjelder det at dette blir fulgt.

Kommentarer til denne saken