Sykehussaken. Jeg forstår fortsatt ingen verdens ting. Er det jeg som er stein, stokk dum – eller?

Leserbrev-forfatteren omtaler Espen Isaksen, leder i MON, som «Vefsns
største, innbitte motstander av to-sykehusløsningen». Arkivfoto.

Leserbrev-forfatteren omtaler Espen Isaksen, leder i MON, som «Vefsns største, innbitte motstander av to-sykehusløsningen». Arkivfoto.

Av

For å fjerne spekulasjonene rundt helseministerens vedtak om sykehusløsningen på Helgeland bør etter min mening ordføreren i Alstahaug presisere at når det han «ønsker seg mest av alt et godt samarbeid på Helgeland» så omfatter dette først og fremst «en-sykehusløsningen» med avdeling på Mo og i Sandnessjøen ledet fra sistnevnte sted, skriver Knut Hauknes.

DEL

Leserbrev De indre tolv, eller »Helgelandsrådet» - der Alstahaug er med - hadde ett alternativ: Ett stort sykehus i Vefsn

Rana (ikke medlem av Helgelandrådet) gikk inn for to sykehus, ett i Rana, det andre i Sandnessjøen.

Helseminister Høie trosset Helgelandsrådet og avgjort at det skal være ett sykehus, men plassert på Mo og i «Sandnessjøen med omegn» der ledelsen skulle være i Sandnessjøen.

Hadde forventet at ordføreren i Sandnessjøen som hadde fått sykehuset med ledelsen, skulle ha jublet og foreslått ei intern samarbeidsgruppe mellom de to sykehusene som kunne diskutere hvordan de på fornuftigste vis kunne fordele oppgavene seg i mellom. Det skjedde ikke, isteden inngikk ordføreren en for meg totalt uforståelig allianse med Vefsns største, innbitte motstander av to-sykehusløsningen, Espen Isaksen, leder for Mosjøen og omegn næringsforening, som sammen med Alstahaug kommunes Kirsten Toft skulle fungere som en etterretningsgruppe.

Dette skjer vanligvis der parter har en interessekonflikt eller er usikker på motpartens motiver og oppfattes normalt av den andre parten for å være en «uvennlig eller fiendtlig handling». Det som skjedde var som forventet, det kom et brev fra de 333 ansatte i Rana sykehus som ba om at geriljamedlemmet fra Sandnessjøen og de to Vefsn-aksjonistene i styret ble byttet ut.

Hvem på Helgeland? (sitat fra Rana Blad): «Ordfører i Alstahaug Peter Talseth ønsker seg mest av alt et godt samarbeid på Helgeland».

Da Peter Talseth ble spurt sa han at han ønsket seg et godt samarbeid på Helgeland, men han presisert ikke med hvem: Mente han Helgelandsrådet som han er med i, eller mente han Ettsykehusgruppen Sandnessjøen/Rana. Ettersom Rana ikke er medlem av Helgelandsrådet og vanligvis utelatt i brosjyrer for Helgeland – blir spørsmålet: Kan Talseths lojalitet til «sin»gruppe være så sterk og hans aversjon for Rana så stor at han er villig til å risikere at Sandnessjøen mister sykehuset for at han ikke skal svikte planen Helgelandsrådets har valgt? Utrolig nok ja, men det som skjer er også så utrolig at jeg bare lurer.

Helgelandssykehuset 25 blir til Helgelandssykehuset 27.

Uroen og tegnene på manglende samarbeidsvilje er vel viktigste årsaken til at direktør Hilda Gunlaugsdottier allerede nå signaliserer at prosjektet blir forsinket to år, men fastslår heldigvis: «Et Helgeland, ett tredelt sykehus».

PS: Når Alstahaugs rådmann Børge Toft sier at han vil kjøpe Rana kommunes gamle sykehjem som nå leies av Rana sykehus, kan det spørres: Er det for så å gi det til Helgelandssykehuset, eller er det for å hindre at Rana sykehus fortsatt skal kunne bruke det? (Kanskje ikke uten grunn at det stilles spørsmål til Alstahaugs vilje til konstruktivt samarbeid om felles sykehus.)

Toft melder nå at kommunens driftskostnader for 2019 er overskredet med nærmere 43 millioner kroner og der hans kone Kirsten Tofts avdeling er ansvarlig for 16,4 millioner. Det kan stilles spørsmål til kommunens prioritering når Kristine Toft da settes til å drive etterretningsvirksomhet i stedet for å rydde opp i sin avdelings økonomi. Blir overskridelsene på budsjettet i år som i fjor, er sannsynligvis Alstahaug på Robeklista og da kan ikke Toft kjøpe hverken eldresenter eller noe som helst.

For å fjerne spekulasjonene rundt helseministerens vedtak om sykehusløsningen på Helgeland bør etter min mening ordføreren i Alstahaug presisere at når det han «ønsker seg mest av alt et godt samarbeid på Helgeland» så omfatter dette først og fremst «en-sykehusløsningen» med avdeling på Mo og i Sandnessjøen ledet fra sistnevnte sted.

For også å markere ekte vilje og sikre Sandnessjøen sykehus drar han Kirsten Toft ut av Espen Isaksens «Filibusterstrategistrategi prosjekt» som åpenbart er: Trenèr - neste år har vi kanskje en ny regjering – mulighet for å få omkamp - ett sykehus – ikke i Mo – ikke i Sandnessjøen, men i Vefsn.

I tillegg bør medlemmet i Helgelandsstyret og «bunadsgeriljamedlem» Henriette Hansen gi sin helhjertede tilslutning til at plassering av sykehuset skal være i Mo og i Sandnessjøen samt beklage sin støtte til «varslene», så ros nok Ranas bekymring for at Høies vedtak skal bli torpedert og slippe å ha en stab sittende og finlese all korrespondanse.

(I tillegg, be Alstahaugs rådmann holde «kjeft» - hvem har gitt han mandat til å forsure fusjonsprosessen?)

Knut Hauknes

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags