Gå til sidens hovedinnhold

Sykehussaken: Nå må Alstahaug kommunestyre si klart fra hvor «skapet» skal stå

Leserbrev

Jeg har tidligere etterlyst Alstahaug kommunestyrets klare strategi, men ser bare en ordfører som lik en søvngjenger drar sykehuset over Helgelandsbrua. At forrige kommunestyre og ordfører måtte ha sovet i timen da de «Ytre 12 lanserte: Ett sykehus - Ikke på Mo eller på Alstenøya, men på aksen», er å beklage - men nå burde alle være våknet. Motforslaget var selvfølgelig å søke støtte for Sandnessjøens sykehus hos alle kommunene med direkte ambulansebåtforbindelse med Sandnessjøen.

Dette skjedde ikke, men da lederen for de 12 ble valgt til ordfører for Alstahaug kommune ville det være naturlig og nødvendig at han, om ikke før så nå, å frasi seg ledelsen av de 12. Ingen kan ri to hester og som ordfører for Alstahaugs innbyggere var det hans primæreoppgave å ivareta sine velgeres interessere i likhet med hva Træna har gjort. I stedet ser det ut til at han allierer seg med og har en rørende omsorg for Vefsns næringslivsstrateg samt ordfører. Ingen av de to aksepterer at sykehuset blir å ligge på Alstenøya, det blir for usentralt, Leirfjord har førsteprioritet - men omegnbegrepet må også kunne tolkes videre enn som så.

Da Høie spurte om hvor sykehus nummer 2 skulle stå, skulle selvfølgelig Alstahaug ordfører sagt høyt og klart «I Sandenessjøen».

Når dette ikke skjedde må Alstahaug kommunestyre, helst i eget møte og med Halds bifall, eventuelt mot ordførerens stemme vedta: For Alstahaug kommunestyre og kommunen er det bare ett alternativ – Sykehuset skal ligge der det har vært i 100 år.

Knut Hauknes