Rødt Rana om sykehussaken

Rødt i Rana er lettet og glad for at det ble vedtatt to akuttsykehus på Helgeland. Rødt Rana har i hele perioden sykehusstriden har pågått, gått for to akuttsykehus, og i likhet med hele det politiske miljøet i Rana, er Rødt tilfreds med statsråd Høies beslutning om to akuttsykehus på Helgeland.

Samtidig bærer Rødt en bekymring for det klimaet som har utviklet seg internt i det sykehusfaglige miljøet på Helgeland, og ikke minst over den tonen som føres spesielt i kommentarfeltene. Rødt kan likevel ikke unngå å bemerke at sentrale medier er med på å hausse opp det betente klimaet på Helgeland.

Ledende medier og politikere har et særlig ansvar for å holde en saklig og informativ tone. En fornuftig desentralisert sykehusmodell er også nasjonal Rødt-politikk. Fra Rødts helsepolitiske program kan vi lese: «Rødt vil ha et solidarisk, offentlig helsevesen som gir likeverdige tjenester til alle (…) og vil (…) sikre lokalsykehus med akuttberedskap over hele landet». Dessuten er «Rødts mål et kunnskapsbasert og moderne helsevesen som er i stand til å ta vare på folks behov gjennom hele livet».

Det er verdt å merke seg at alle tre Rødt-representantene stemte for en to-sykehusmodell da Helgelandssykehus-saken ble behandlet i fylkestinget i desember, også medlemmet fra Sør-Helgeland! Slik enighet oppnådde ikke de andre politiske partiene på fylkestinget.

Sykehusstriden på Helgeland er, og har vært, en lokaliseringsdebatt der standpunkt i saken tidvis har vært synonymt med postnummeret til de ulike aktørene. Like mye som Jann-Arne Løvdahl framstår mer som vefsning enn Arbeiderparti-mann i sykehussaken, er lege Ingeborg Steinholt først og fremst sandnessjøværing og tillitsvalgt ved sykehuset i Sandnessjøen, ikke Rødt-politiker. Det er en regionkamp som blir utspilt på Helgeland, ikke en partikamp.

Slik Rana-miljøet ser det, jobber verken Vefsn eller Alstadhaug-miljøet for nasjonal Rødt-politikk i sykehussaken. Det samme opplever nok både Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet m. fl. De lokalpolitiske lederne har frontet standpunkt som har vært mest hensiktsmessig for egen kommune snarere enn omforent nasjonal partipolitikk. Dessverre.

Rødt har stor respekt for saklig, kritisk journalistikk, slik mediene også har levert i sykehussaken. Likevel mener Rødt i Rana at redaktørene har et særlig ansvar for å sørge for objektiv informasjon og likebehandling av partier, og ikke konstruere en partipolitisk skjevhet med slagside for ett av partiene. Rødt var enstemmig om to-sykehusmodellen i fylkestingsvedtaket. Det var verken
Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller Høyre.

Kommunestyregruppa for Rødt i Rana
Alf-Helge Straumfors
Line Ellingsen
Maja Røssvoll