Jeg er overbevist om at Helgelandssykehuset har gjort en kardinalfeil

LOKALISERING: Ett eller to sykehus på Helgeland? Debatten er ikke over på tross av sykehusstyrets vedtak. Illustrasjonsfoto

LOKALISERING: Ett eller to sykehus på Helgeland? Debatten er ikke over på tross av sykehusstyrets vedtak. Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 5 år gammel

Inge Myrvoll om sykehusstrukturen.

DEL

LESERBREVDet er ofte, litt for ofte, at når en nærmer seg vedtak på helsesektoren må en rykke ett steg tilbake, stundom rykke tilbake til start. Det sås tvil om prosessen, det etterlyses alternativ som ikke er utreda. En debatt om prosessen, om manglende alternativ, manglende svar er lite konstruktiv.

Indre Helgeland Regionråd, som representerer kommuner med nesten halvparten av Helgelands befolkning, har bedt om at et alternativ med to sykehus utredes. Da er det lite klokt å overse en slik henstilling. Det kan Helgelandssykehuset lett møte rundt neste hjørne når det tilspisses. Jeg registrerer også at allmennlegene i Rana etterlyser utredning av tosykehusmodellen. Likeledes Ranaregionens Næringsforening.Helseministeren har rett nok lansert et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000 for å opprettholde akutt-kirurgisk beredskap, noe bare halvparten av landets sykehus har. Men modeller skal også forholde seg til virkeligheten, en geografisk og bosettingsmessig virkelighet.

Helse-Nord har nylig åpna nytt sykehus i Vesterålen, med 30.000 innbyggere. Helse-Nord bygger nå nytt sykehus i Kirkenes, skal om få år starte med nytt sykehus i Hammerfest, samtidig som sykestua i Alta oppgraderes.

Finnmark har om lag samme folketall som Helgeland, men er arealmessig betydelig større. Her tar Helse-Nord geografiske hensyn, hensyn til nærhet, foran en befolkningsmodell.Dersom ikke noe har endra seg i Helse Nords planer, så skal det bygges nytt sykehus i Narvik. I Nord-Trøndelag som er på størrelse med Helgeland (men Helgeland er ennå mer innfløkt med øysamfunn), med vel og merke flere innbyggere, konkluderer utviklingsplanen så langt med at dagens struktur med to sykehus, Levanger og Namsos, vurderes som beste alternativ. Det er på grunn av nærhet, transportkostnader og omstillingskostnader. Det er minst like relevante problemstillinger på Helgeland.

Jeg erkjenner at ett sykehus vil styrke faglig bredde. Kanskje også lette rekruttering, men det har ikke bare med størrelse å gjøre, men også lokalisering – ett attraktivt bosted. Dette må veies opp mot nærhet, transport- og omstillingskostnader.

Det er viktig å bruke ressursene på helse, ikke på transport og omstilling. Etter det jeg registrerer er dette i liten grad synliggjort i arbeidet så langt. Det samme med gjestepasientreduksjon, salgsgevinster på dagens bygningsmasse osv.

Det er overveiende sannsynlig at disse svarene vil bli etterspurt. Jeg er overbevist om at Helgelandssykehuset har gjort en kardinalfeil når de ikke har forberedt seg på å gi tilfredsstillende svar, men overser en klar henstilling fra det største regionrådet på Helgeland. Uklokt.

Inge Myrvoll

Dette må veies opp mot nærhet, transport- og omstillingskostnader

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags