Vefsn kommune lyste ut fem heltidsstillinger som sykepleier – fikk ingen søkere

Vefsn sykehjem avdeling Nyrudskogen har fem ledige sykepleierstillinger i 100 prosent, men da søknadsfristen gikk ut 26. august hadde ingen sendt søknad til stillingene.