Samarbeider om å etablere desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen

DEL


Et samarbeidsprosjekt mellom VID vitenskapelig høgskole, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset skal utrede muligheten for oppstart av desentralisert sykepleieutdanning i Sandnessjøen. VID har lang erfaring med desentraliserte studier, med svært god gjennomføringsgrad. Kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset er derfor glad for å ha med VID i dette arbeidet.

Dette skriver Helgelandssykehuset i en pressemelding fredag ettermiddag.

Prosjektgruppen er sammensatt av ledelse og vitenskapelig ansatte fra VID, ledelse og sykepleiefaglig kompetanse i Alstahaug kommune (som ivaretar representasjon fra kommunene på Helgeland), Sandnessjøen videregående skole og Helgeland regionråd. Helgelandssykehuset stiller med prosjektleder og sykepleierfaglig kompetanse fra spesialisthelsetjenesten.

Prosjektgruppen hadde sitt første møte 23. januar og det er planlagt ytterligere tre møter frem til 1. mars. Prosjektgruppens hovedfokus er å etablere prosjektorganisasjonen, finne økonomiske samarbeidspartnere som gjør prosjektet realiserbart og jobbe med å utvikle profil på studiet som særlig ivaretar sykepleierens roller i kommunehelsetjenesten. Velferdsteknologiske muligheter og utvikling, nye veiledningsmodeller, samt tilrettelegging for forskning vil stå sentralt.

Det er et mål at utdanningen skal være bærekraftig med tanke på miljø og økonomi. Prosjektet skal derfor utrede digitale undervisningsmodeller.

Artikkeltags