Rana Blad har den 6. januar to artikler som det er interessant å se i sammenheng.

I den ene artikkelen gjengir Rana Blad en pressemelding der Rana Senterparti presenterer sine toppkandidater ved kommunevalget kommende høst.

I den andre artikkelen kommer det fram at Rana kommune må stoppe enkelte tjenester i helse- og omsorgssektoren pga. økning av antallet rammede i epidemiene av covid-19, influensa og RS-viruset, og mangel på personell inkludert vikarer.

Feid under teppet av Rana Senterparti?

Den ene artikkelen dreier seg om Rana Senterparti sine listetopper ved kommunevalget kommende høst.

Senterpartitoppene ramser opp en rekke tiltak og områder der de vil engasjere seg den kommende kommunestyreperioden

Men hva med helse- og omsorgssektoren? Er det et tema som Rana Senterparti ønsker å feie under teppet foran kommunevalget til høsten? For i pressemeldingen nevner senterpartitoppene ikke helse- og omsorgssektoren med et eneste ord.

Vil de andre politiske partiene i Rana være like tause som Rana Senterparti er om det temaet i tiden fram mot kommunevalget? Det er et betimelig spørsmål i Rana kommune der politiske diskusjoner etter hvert er havnet på et lavmål i det offentlige rom.

Rana kommune ikke godt nok forberedt

«De faglige rådene fra helsemyndighetene har lenge vært at samfunnet må forberede seg på en vinter med mange syke». Det sier kommuneoverlege Frode Berg i den andre artikkelen i Rana Blad. Likevel har Rana kommune med Sissel Karin Andersen, kommunaldirektør for helse og omsorg i spissen, ikke greid å forberede seg godt nok på de lenge varslede epidemiene som Frode Berg viser til.

Synes de politiske partiene i Rana at det er greit?

Stopper tjenester til pleietrengende

Ifølge artikkelen sier kommunaldirektør Sissel Karin Andersen at både brukere og mange ansatte syke med luftveisinfeksjoner, og det er ikke mulig å skaffe nok vikarer for å dekke opp for alle de som er syke. Kommunen må nå måtte stoppe tjenester til de pleietrengende pga. personellmangel, sier Andersen videre.

Synes de politiske partiene i Rana at det er greit?

Kommunen bryter en grense

I artikkelen sier kommunaldirektør Sissel Karin Andersen om mangelen på kommunalt personell: «Det kan også oppstå et behov for å be pårørende eller andre om hjelp».

Rana kommune begynner nå å skyve over på de pårørende ansvaret for tjenester til de pleietrengende som kommunen er lovpålagt å utføre. Med det bryter kommunen en grense. Og er den grensen først brutt vil det være lettere for kommunen å påberope seg kommuneøkonomien for å fortsette på den linja ved neste korsvei.

Synes de politiske partiene i Rana at det vil være greit?

Og tror de politiske partiene at det er noe som vil være forlokkende for folk som i disse utbyggingstider i Rana vurderer å bosette seg i kommunen?

Kommunen tvinger pårørende

Den eldre og pleietrengende andelen av befolkningen i Rana har økt de siste årene, og vil fortsette å øke i årene som kommer.

I de fire årene som kommer etter kommunevalget til høsten skal Rana kommune gjøre kutt og omlegginger i helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Da må de pårørende måtte regne med å ta seg mer og mer av tjenester for de pleietrengende som kommunen står for i dag. Det fordi kommunen ikke vil legge inn tilstrekkelig med penger i budsjettene sine for helse og omsorgssektoren, men i stedet for kutter i budsjettene og omorganiserer.

Synes de politiske partiene i Rana at det er greit?

Synes ranværinger flest inkludert nåværende og framtidige pårørende til pleietrengende at det er greit?

Gustav Arne Nyborg