Hvis du er en stereotypisk nordlending, altså av typen som fortsetter å drikke kaffen din når hustaket blir tatt av stormen, så synes du vel kanskje det var litt lite med det tre oransje farevarslene vi har fått i forkant av uværet som treffer oss fra i ettermiddag av.

Da kan vi trøste deg med at Meteorologisk institutt nettopp har sendt ut et nytt farevarsel - denne gangen et gult farevarsel om flomfare for deler av Nordland og nord i Trøndelag.

I farevarslet, som dekker stort sett hele Helgeland med noen unntak for indre deler, heter det at det er ventet mye regn fra tirsdag ettermiddag og til onsdag formiddag.

Lokalt kan det komme mellom 40 til 70 mm nedbør over en 12 timers periode. Vannføringen vil øke i bekker og mindre elever. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Det ventes spesielt stor vannføring og vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden. Der det er is i vassdragene øker faren for lokal oppstuving.

En konsekvens av dette kan bli lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver samt overvann i tettbygde områder.

Meteorologene ber deg holde deg oppdatert om situasjonen samt rense stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, jord, grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Dette gule farevarslet kommer dermed i tillegg til de tre andre som er sendt ut for store deler av Nord-Helgeland i dag og i morgen.

Allerede er det sent ut oransje farevarsler for følgende værtyper:

Svært mye regn (opp mot 70 mm nedbør over 12 timer)

LES OGSÅ: Oppgraderer farevarslet for regn. Ventes svært mye regn - opp mot 70 mm nedbør på 12 timer

Sørpeskred (flere skredhendelser er forventet, noen kan få store konsekvenser)

LES OGSÅ: Oransje farevarsel om sørpeskred for de neste dagene: «Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser»

Snøskredfare (betydelig snøskredfare i region Svartisen)

LES OGSÅ: Faren for snøskred øker betydelig

PS: Og bor du på kysten av Nord-Helgeland, så er det i tillegg flere steder det også er sendt ut et gult kulingvarsel fra i kveld av og frem til utpå morgenen onsdag.

Rana Blad intervjuet mandag kveld meteorologen om været de neste dagene, og det var, vel, ikke akkurat oppløftende selv om det kanskje var underholdende.