(iSandnessjøen) Ordføreren tar i mot oss på kontoret på rådhuset i Sandnessjøen. Utenfor skinner sola, og på nesten blikkstille vann suser ambulansebåten forbi kontorvinduet som vender mot sjøen.

For Talseth mener mangt om mye, og har også måttet tåle sterke motstemmer i debatten. Men i et leserbrev tidligere denne uken, skrev han at han for første gang i sin politiske karriere har mottatt trusler basert på politisk standpunkt.

Det gjør ordføreren oppgitt.

– Vi må sørge for at det er noen som har lyst til å holde på med politikk også framover. Jeg har fått tilbakemeldinger fra folk som ikke ønsker å stikke seg fram, fordi det går ut over livskvaliteten. Nå hører jeg mest fra dem som er i politikken, men der er det flere som kjenner på det er vanskelig å være frampå fordi det er et så massivt trykk. Så er det selvfølgelig enkeltsaker som engasjerer veldig mye, og det ser man på landsbasis også. Snakker man om vindmøller, sykehus eller samferdsel – da brukes det voldsomme virkemidler.

– Du har vært med i politikken siden 2007. Hvordan vil du si at klimaet var da i forhold til nå?

– Det som er den store forskjellen er framveksten av sosiale media. Jeg skjønner at det opprettes Facebook-grupper som fremmer en sak, men faren er at meningsutvekslingen blir dårligere. Man ser at folk som har andre meninger blir ekskludert. Og da må vi spørre oss selv om det er det vi vil? Får vi folk med oss, eller blir vi en gjeng med polariserte fronter? sier han, tar en pause og rister lett på hodet.

– Også registrerer jeg at man får hard kritikk for at man samarbeider mellom kommunene. Jeg tror veien å gå for å utvikle Helgeland er å snakke med naboen.

Det er helseministerens vedtak og innholdet i hovedsykehuset vi ønsker å beskytte

Har mottatt trusler

– Du skriver at du har mottatt trusler for første gang i ditt liv?

– Ja, jeg skrev det, men det er nesten så jeg angrer på det. For det er fort gjort at det er det som blir saken. Jeg kommer ikke til å utdype det nærmere, for det er ikke noe som verken skremmer meg eller tar ifra meg nattesøvnen. Men det er et eksempel på noe som ikke er greit.

– Det som skremmer og bekymrer meg er at folk vegrer seg for å delta i debatten.

– Du tok over ordførerrollen høsten 2019. Hadde du forventet at debatten skulle bli som den har blitt?

– Jeg har vært med i sykehussaken siden rundt 2013, så jeg kjenner saken godt. Og jeg var også med på å dra i gang samarbeidet mellom de 12 kommunene. Jeg syns det var svært fruktbart, så en av mine ambisjoner er å få til en tettere dialog på Helgeland – også i de vanskelige spørsmålene. Det syns jeg vi har lyktes med og ordførerne snakker godt i lag.

– Har dere ordførerne diskutert dette med debattklimaet?

– Jeg har fått oppringning fra ordførere som syns det er bra at jeg tar dette opp, for de opplever tilsvarende. Dette gjelder ikke bare i sykehussaken. Jeg syns at noe av etterretteligheten blir borte på sosiale medier. Uenighet er greit og det er viktig å få frem ulike synspunkter i en sak.

– Man kan ikke shoppe i vedtaket

– Enkelte har etterlyst at du i større grad går ut og omfavner alternativene i Sandnessjøen. Skjønner du den kritikken?

– Jeg har vært ute gjentatte ganger og sagt at vi har fantastiske tomtealternativer i Sandnessjøen, men har samtidig sagt at vi arbeider for å gjennomføre Bent Høies vedtak. Og der ligger visse ting fast. Man kan ikke shoppe i vedtaket. Styrene i Helgelandssykehuset og i Helse Nord definerer framdriften i vedtaket. Styret i Helgelandssykehuset har definert i vedtaks form at Sandnessjøen og omegn er strekningen fra Sandnessjøen til Toventunnellen, så får prosessen vise hvor den beste lokaliseringen er.

Ordføreren penser over på akutt-tilgjengelighet, og mener det er åpenbart at et nytt sykehus må kunne ta ned de store, men kraftige redningshelikopterne som etter planen skal fases inn i 2023. Men disse helikopterne har såpass vindtrykk fra rotorene at de har vanskeligheter med å lande på det samme stedene som dagens redningshelikopter, Sea King, kan.

– Dette med tilgjengelighet rundt helikopter og båt er ekstremt viktig. Jeg har svært lite sans for at man skal bygge sykehus i framtiden der de nye redningshelikoptrene ikke kan lande, for meg er det helt bakstreversk. Vi er i et område med mye aktivitet innen skipstrafikk og oljenæring, som kan føre til at kriser oppstår og hvor man trenger helikoptertransport helt fram til sykehuset. Det er åpenbart at alle helikoptre må kunne lande ved et nybygd sykehus. Helikopter er viktig for Helgeland, både for innland og kyst. For pasienten er det viktig å få behandling så fort som mulig.

– En av mine viktigste oppgaver

– Hvor mye innflytelse tror du at du reelt har på prosessen?

– Jeg tror at når teppet går ned og prosessen er over, så er det vi som bor på Helgeland som skal leve videre med resultatet. Og både Høie, Helse Nord og Helgelandssykehuset har signalisert at de ønsker å være i dialog med kommunen. Så det spørsmålet må du kanskje rette til styrene. Jeg registrerer at styremedlemmer stiller spørsmål rundt rekkefølgen i prosessen, og det skjønner jeg.

– Hvor mye tid bruker du på sykehussaken?

– Jeg har ikke noe formening om hvor mye tid jeg bruker. Men det er nok en av mine viktigste oppgaver, å lytte til de ansatte på sykehuset, til folk flest og være så oppdatert som jeg kan i prosessen.

Kvier seg for å bryte med alliansen

– Har du på noe tidspunkt vurdert å bryte ut av ordfører-alliansen og kun tale Alstahaugs sak?

– Det er et valg man alltid vil ha, men jeg vil kvie meg for å gå ut av et slikt samarbeid. Det er ikke bare i sykehussaken vi skal samarbeide om i framtiden, det er mye mer. Jeg må få si at en av de siste suksessene som man kan trekke fram er gjenåpning av sykepleierutdanningen i Sandnessjøen gjennom VID, der man har 600 søkere og hvor 200 av dem har Sandnessjøen på førsteplass. Det er et stjerneeksempel på godt samarbeid, ikke bare i Helgelandsrådet, men også med Indre Helgeland Regionråd og Helgelandssykehuset. Så at det er en kraft i seg selv, det er jeg helt klar på. Jeg mener også at man bør legge til rette for nettopp sykepleierutdanning i det nye sykehuset.

– Hva tenker du om de som mener at du burde vært tydeligere utad på at du ønsker et sykehus lokalisert til Sandnessjøen?

– Jeg er ydmyk egentlig, for jeg har kanskje uttalt meg for utydelig. Men min ambisjon har vært å innfri Høies vedtak, og han sier Sandnessjøen med omegn.

– Ville stått svakere som enkeltkommune

– Mener du at man hadde stått svakere om man hadde stått alene som kommune i sykehussaken?

– Ja, absolutt, sier Talseth kontant og fortsetter:

– Man må være klar over at det som virker som store problemer på Helgeland – om hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen eller 20 kilometer unna– det tror jeg man skal få problemer med å få en gedigen interesse rundt, både på Stortinget og ellers i landet. Så det er en litt særegen øvelse vi holder på med på Helgeland. Samarbeid mellom enkeltkommuner er lovpålagt som for eksempel i regionrådene.

– Men hvis sykehuset mot formodning skulle havne utenfor Alstenøya, hvilke konsekvenser vil det få for Alstahaug kommune isolert sett?

– Jeg tror at innenfor strekningen som vi her snakker om så vil det ikke få store negative konsekvenser. Men jeg tenker at jo nærmere, desto bedre. Når det gjelder reiseavstander for pasientene så må man ta innover seg de tidsberegningene som man blant annet kan lese i Sweco-rapporten. Ser man på nedslagsfeltet, så er pasientgrunnlaget cirka 50/50 på innlandet og på kysten. Man må derfor forstå at sykehussaken gjelder for flere enn Alstahaug kommune. Jeg må si at vi har kommet veldig godt ut av denne prosessen fram til nå.

Kommunikasjonsproblem

– Er det noe som du ville gjort annerledes i denne prosessen?

– Det som plager meg mest er at jeg ser at vi har et kommunikasjonsproblem ut mot publikum. Det er også enkelte partier som påstår at sykehussaken ikke har blitt diskutert i formannsskap og kommunestyre. Ved å gjennomgå referatene fra møtene ser man at sykehussaken har vært orientert om i fire formannskapsmøter og tre kommunestyremøter siden budsjettmøtet i desember 2020. Jeg har ikke blitt invitert til andre partier for ytterligere orientering, men stiller gjerne opp.

– Siste vedtak i kommunestyret er å innfri Høies vedtak. Da sa kommunen at vårt mandat er å innfri vedtaket. Så har vi rigget om på møteaktiviteten i mai, slik at vi har kommunestyremøte to dager før vi skal komme med innspill til prosessen. Jeg vet ikke hvordan man kan involvere bedre enn det. Vi jobber så godt vi kan med rapporten, og de tekniske spørsmålene rundt tomtene på Alstenøya skal kvitteres ut på aller beste måte.

– Hvor tror du sykehuset havner personlig?

– Jeg håper naturlig nok at det kommer nærmest mulig Sandnessjøen, gjerne på Alstenøya. Men jeg ser det ikke som noe stort problem om sykehuset havner i Leirfjord. På Leines har de for eksempel de klart beste flyforholdene. Men prosessen må gå sin gang, vi kan ikke begynne med å konkludere. Styrene tar avgjørelsen, det må vi respektere.

Vil slå sammen Alstahaug og Leirfjord

– Tidligere ordfører i Leirfjord og jeg reiste faktisk rundt som senterpartister og anbefalte befolkningen å stemme for en sammenslåing av Leirfjord og Alstahaug. Jeg mener at de to kommunene passer glimrende til hverandre, fortsetter Talseth.

– Det er kanskje litt motstridende til Senterpartiets grunnpolitikk?

– Nei, Senterpartiet er ikke imot å gjøre fornuftige avtaler. Men de må være basert på frivillighet. Når befolkningen i Leirfjord stemte nei, så må vi respektere det. Men jeg er overbevist om at Leirfjord og Alstahaug burde vært sammenslått. Helt soleklart. Det er ingen logisk grense på Helgelandsbrua.

– Vi ville da blitt cirka 10 000 mennesker, der halvparten ville bodd i tettsteder mens den andre halvparten ville bodd i by. Så balansen ville vært bra.

– Mindre kommuner får stadig mer krevende forhold, og spesielt om man skal fortsette med borgerlig regjering. Det ser man etter åtte år.

– Stiller du til gjenvalg om to år?

– He he, du det har jeg ikke ofret en tanke ennå.