Tapper ned for å forberede seg på flom i Rana og Hemnes