[HELGELENDINGEN] Tirsdag var det kickoff-off for det ambisiøse prosjektet som har fått navnet «Jakten på pukkellaksen». Det er et MON -prosjekt som allerede har vakt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Tunge aktører

MON har fått med seg tunge aktører i jakten på laksen som utseendemessig særpreges ved at hannfisken har en stor ryggpukkel som utvikles under gytetiden.

– Våre samarbeidspartnere er teknologiselskapene Scistron og Subseacomm, mens MON er prosjekteier og – leder, sier Ida Marie Larsen i MON.

Hun legger til at Thomas Bjørnå er prosjektleder og at hun selv bistår med kompetanse om forsking og utvikling. Også NINA (Norsk institutt for naturforskning) er en del av prosjektet som altså tar mål av seg til å kartlegge og deretter å eliminere bestanden av pukkellaks i Fusta.


Millionstøtte

– Noe av det mest gledelige er at MON har fått 5,3 millioner kroner fra Forskingsrådet til prosjektet. Det er ikke hver dag et kommunalt næringsselskap tilgodeses med så mye penger, understreker Larsen. Hun legger til at prosjektet skal gå over to år og har ei ramme på totalt 7,2 millioner kroner.

– Men hva skal dere egentlig gjøre?

Ser forskjell

– Planen er å utvikle et autonomt (selvgående) forvaltningssystem som med 95 prosent sannsynlighet kan identifisere fire ulike lakseartene og skille dem fra hverandre. Det betyr at utstyret som etter hvert skal plasseres ut i Fusta «ser» forskjell på en stedegen laks og en ørret, eller en rømt oppdrettslaks og en pukkellaks for den del.

Forskningsrådet er helt på linje med oss i at dette er spenstig satsing, sier Larsen som karakteriseres det som nå skjer som «kjempekult». Hensikten med teknologien og systemet som nå skal utvikles, er å kunne eliminere pukkelaksen fra norske elver.

Toårig livssyklus

Som de fleste arter i denne slekten dør alle pukkellaks etter gyting. Det som er enda mer spesielt er at all pukkellaks i utgangspunktet har en fiksert toårig livssyklus. Gytingen skjer i elver og bekker seinsommer til høst, og yngelen klekker tidlig neste vår. Deretter vandrer yngelen umiddelbart ned elvene og ut i havet, heter det om den svartelistede arten i Store norske leksikon.

– Fisken hadde sitt første store inntog i Nord-Norge i 2017, deretter kom den på nytt i 2019. Nå er vi spent på om arten dukker opp på Helgeland igjen i 2021, sier Ida Marie Larsen.