Tarmkreftkirurgi-rapporten er klar: Fagekspertene konkluderer med at kvaliteten er vesentlig bedre i Mo i Rana enn i Sandnessjøen - anbefaler at kirurgi for tykktarmkreft snarest samles til ett geografisk sted på Helgeland

Samlerapporten knyttet til tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset: – Avvik bidro til fatalt utfall hos 2, muligens 3 av 49 i opererte i Sandnessjøen, og hos 2 av 105 opererte i Rana. – Vi mener dette reflekterer alvorlige avvik fra god medisinsk praksis, skriver den eksterne faggruppa i samlerapporten, og er tydelig på: – Den klare anbefalinga er at kirurgi for tykktarmkreft snarest samles til ett geografisk sted på Helgeland.