Mandag 31. august kunne Rana Blad fortelle at den eksterne gjennomgangen av tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset har avdekket flere alvorlige avvik ved sykehuset i Sandnessjøen i perioden 2016 til 2019.

Ekstraordinært styremøte

I ettermiddag, tirsdag, innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte for å diskutere saken. Det bekrefter kommunikasjonssjef i helseforetaket, Tore Bratt, overfor Rana Blad.

Rapporten fra St. Olavs hospital gir tydelig uttrykk for at det faglige ansvaret for tykktarmskreft bør skje ved enheten i Mo i Rana. Rapporten fra OUS uttrykker at høy dødelighet hos pasienter i Sandnessjøen gir grunn til bekymring.

Rana Blad gjør oppmerksom på at deler av innholdet i denne saken er endret etter publisering. En sammenblanding mellom rapportene og andre dokumenter som vedrører saken gjorde at vi feilaktig skrev at OUS tok stilling til sentralisering av tarmkreftkirurgien til Mo. Dette ble rettet opp med det samme vi ble gjort oppmerksomme på dette.

Melder til Fylkeslegen

Den eksterne rapporten fra St. Olavs hospital har samme budskap som den fra OUS, og sier dessuten: «(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet».

Det blir nå gjort, ifølge kommunikasjonssjef Tore Bratt: – Helgelandssykehuset vil oversende sakene til Fylkeslegen, som er tilsynsmyndighet, sier han til Rana Blad.

Etter avsløringene på ranablad.no mandag kveld, ble ansatte orientert om forholdene på Helgelandssykehusets intranett:

«Helgelandssykehuset har som ledd i vårt kvalitetsarbeid utarbeidet en rapport om kvaliteten på operasjoner i forbindelse med tykktarmskreft i årene 2016–2020. (...) Den er basert på tre eksterne evalueringer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital. Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».

Bakgrunn

  • 10. januar 2020 stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister der det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent i perioden 2016 til 2018, enn i landet for øvrig (3,3 prosent.
  • Saken ble offentlig kjent søndag 12. januar gjennom et leserbrev fra ansatte ved sykehuset som ga uttrykk for at «det er vanskelig å oppleve at vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse».
  • Sikkerheten til pasientene blir framhevet som avgjørende for vurderingene som ble gjort om midlertidig stans og intern overføring av pasienter.
  • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset hadde som mål «så raskt som mulig ville gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter for å finne en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren».
  • Den midlertidige stansen i tarmkreftkirurgien skapte imidlertid så høye bølger, sterke reaksjoner og politisk engasjement fordi det ble tolket som del av sykehuskampen og et utspill for å svekke kandidaturet til Sandnessjøen i lokaliseringsspørsmålet, at Helse Nords helt ferske administrerende direktør Cecilie Daae kom Helgelandssykehuset i forkjøpet. Fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli fikk i oppdrag å sette sammen ei faggruppe for å gå gjennom operasjonene.
  • Det skjedde i rekordfart, slik at tarmkreftkirurgien allerede 17. januar ble friskmeldt med beskjeden «ingen grunn til uro», og kunne åpne som normalt igjen.
  • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset valgte da å gå gjennom alle tarmkreftoperasjoner gjennomført i helseforetaket i 2016 til 2019. Koronasituasjonen gjorde at arbeidet måtte utsettes.
  • Det er disse rapportene fra tre eksterne fagmiljøer som uavhengig av hverandre har gjort sine vurderinger som nå er ferdige, og er overlevert Helgelandssykehuset.