Russland vurderer å etablere en ny arktisk marineflåte som får ansvar for å ivareta sikkerheten i Nordøstpassasjen, opplyser en kilde til nyhetsbyrået Tass.

– Dannelsen av en ny marinestruktur, den russiske arktiske flåte, er nå til vurdering. Det dreier seg om en separat enhet innen marinen. Hovedoppgaven blir å ivareta sikkerheten for Den nordlige sjøruten og den arktiske kysten i ansvarsområdet for Nordflåten og Stillehavsflåten, sier kilden til Tass.

Han sier at etableringen av en arktisk flåte vil gjøre marinens Nord- og Stillehavsflåter i stand til å fokusere på å løse kamprelaterte oppdrag, slik hensikten med dem har vært.

Den nordlige sjøruten er en betegnelse på hoveddelen av Nordøstpassasjen. Passasjen går forbi Nord-Norge, Sibir og til Stillehavet.

Når varmere vær fører til mindre sjøis, blir det lettere å seile gjennom Nordøstpassasjen og andre deler av Arktis. Dette er en av grunnene til at Russland retter oppmerksomhet mot Den nordlige sjøruten.

(©NTB)