Må finne telefonløsning for alle i grisgrendte strøk når kobbernettet avvikles: – Vi har leveringsplikt på tale

Ingen skal bli uten telefon selv om det over hundre år gamle kobberlinja nå skal legges ned.