I forbindelse med at Anja Hammerseng Edin var i Spektrum og Flåklypa-filmen ble vist for barn som DNB var med å arrangere, gikk 50 kroner per besøkende til et veldedig formål.

Til slutt ble det 38.550 kroner. For å finne det riktige formålet å gi til, ble google brukte av Ann-Brith Greva i DNB.

– Vi har gitt til frivillige organisasjoner tidligere. Nå gjorde vi et googlesøk for å finne ut hva som er i Rana, og da ble vi oppmerksomme på Termik. Vi liker filosofien til Termik om å hjelpe alvorlig syke og pårørende. Det er snakk om varm omsorg, sier Greva.

Samarbeid

Styreleder Helga Vargdal og daglig leder Elin Smith-Hansen i Termik er meget godt fornøyd med tildelingen. Nesten 40.000 kroner utgjør en stor forskjell.

– Vi har nettopp startet et samarbeid med kreftforeningen for treffpunktgruppen der vi i dag har seks barn, og vi ønsker å gjøre noe ekstra for dem. Vi ønsker å bli bedre kjent og at flere skal bruke oss. Det å synes er ikke en lett oppgave, sier Smith-Hansen.

– Det er bra at vi blir sett, vi er ikke en så stor organisasjon. Med disse midlene får vi et spillerom til å gjøre det lille ekstra, sier Vargdal.

Termik tar ofte med seg eldre ut på pensjonistkino, på konserter eller i kirka på formiddagen. Selv om mange familier bor spredt og ikke har pårørende nært, er det erfaringsmessig på formiddagene når også de som har pårørende lokalt er på arbeid, at de eldre og syke har mest behov for aktiviteter.

Skaper aktivitet

Organisasjonen besøker også eldresenter og sykehjem for å skape aktivitet for beboerne.

– Filosofien til hospice er opptatt av at livet skal leves fra vugge til grav, sier Smith-Hansen, og viser til at Termik bruker hospice-filosofien som grunnlagstenking. Denne filosofien ble utviklet av Cicely Saunders som jobbet som sykepleier på St. Thomas hospital i London i 1940-årene.

Hovedoppgaven er det sosiale og livsgleden.

Men å delta på aktiviteter koster, for eksempel bare det å kjøre maxitaxi fra bydelene og inn til sentrum for å komme seg til aktiviteter.

– Selv om det er gratis med frivillig innsats, koster aktivitetene. Så frivillige organisasjoner trenger sponsing, sier kreftkoordinator Synnøve Edvardsen Valla i Rana kommune.

Termik Rana

  • Termik ønsker å tilby hjelp og støtte til alvorlig/kronisk syke og deres pårørende enten hjemme eller på institusjon/sykehus.
    Termik har mange frivillige medarbeidere som kan være til støtte.
  • Det startet som en stiftelse i Mosjøen  i oktober 1996 .
  • Kreftsykepleiere med flere i Rana startet Termik i Rana, som en forening i 2004.
  • Termik Rana har støtte fra Rana kommune, støttemedlemmer og frivillige organisasjoner.
  • Arbeidet i Termik  har vist at når det offentlige har gjort de lovpålagte oppgaver i helse- og omsorg så er det fremdeles oppgaver  som de frivillige kan gjøre.

Kilde: Termik Rana sin nettside rana.termik.no