Testet frakt av 70 meters rotorblad i trafikken

Tirsdag prøvekjørte Nordex over Øybrua.