Gå til sidens hovedinnhold

Tidligere bedriftseier ble kun dømt til betinget fengsel i sak om økonomisk utroskap og skattesvik: – Er lettet over å ha blitt hørt

Påtalemakten bad om 1 år og 2 måneder fengsel for en tidligere bedriftseier (74), som var tiltalt for økonomisk utroskap mot sitt konkursramma firma Mo Veiservice Eiendom AS og skattesvik mot staten. Nå har Rana tingrett dømt mannen til 11 måneder betinget fengselsstraff, med en prøvetid på to år. Dette betyr at vedkommende slipper å sone bak lås og slå.

Fornøyd tiltalt

Tiltalte erkjente store deler av tiltalen under hovedforhandlingen i Rana tingrett, men viste til at tallene påtalemyndigheten hadde lagt til grunn var feil. I retten la forsvareren fram dokumentasjon, som viste at en betydelig del av beløpet aktor mente var unndratt hadde blitt brukt til å betale ned selskapets gjeld.

I dommen har retten lagt forsvarers dokumentasjon til grunn og retten hørt på tiltaltes forklaring. Nedjusteringen av beløpet bidro til å redusere alvorlighetsgraden av økonomisk utroskap.

– Min klient er lettet over å ha blitt hørt av retten. Han fikk gjennomslag for det han mener er riktig i saken. Dette hadde stor betydning for straffeutmålingen og det inndratte beløpet. Han er fornøyd med at han slipper å sone. I forhold til utgangspunktet, så gikk dette så bra som det kunne gå, sier forsvarer Vegard Rosenvinge Lauvdahl.

Svært belastende

Han forteller at denne straffesaken har vært en betydelig belastning for hans klient. Den har hengt over han i flere år. Det var allerede i 2018 at saken ble anmeldt til politiet av skatteetaten.

– Han er glad for at det nå er satt punktum i saken og at han kan gå videre, sier forsvarer Lauvdahl.

Brudd på menneskerettighetene

Rana tingrett kom i dommen med klar kritikk mot påtalemakten for tidsbruken i saken. Det blir anført at saken nesten var ferdig etterforsket da anmeldelsen fra skatteetaten ble oversendt politiet 28. desember 2018, men at det tok hele 11 måneder før det ble foretatt et avhørt av tiltalte. Totalt brukte påtalemakten to år og fire måneder på sin saksbehandling. I retten fortalte aktor at saken lå totalt inaktiv, uten noen framdrift, for en tidsperiode på mer enn ett år. Rana tingrett mener dette er et brudd på bestemmelser i Den europeiske menneskerettskonvensjon.

– Et slikt konvensjonsbrudd må kompenseres ved straffeutmålingen, skriver retten i dommen.

Retten mente videre at det å sette tiltalte i fengsel hele fire år etter at det straffbare forholdet ble avsluttet, ville virke mot sin hensikt. Derfor landet retten på at hele fengselsstraffen skulle gjøres betinget.

Les også

Bedriftsleder i konkursramma selskap førte ikke regnskap, leverte ikke skattemeldinger og utbetalte millionbeløp til seg selv

Retten påpekte videre at de hadde tatt hensyn til tiltaltes alder, at han var preget av saken og at han mistet all formue etter konkursen i selskapet Mo Veiservice Eiendom AS.

Vil ikke anke

Aktor Martin Varsi ved Nordland politidistrikt tar dommen fra Rana tingrett til etterretning.

– Vi ønsker ikke å anke dommen, sier Varsi.

Han forteller videre at påtalemakten har bitt seg merke i kritikken mot lang tidsbruk og at de vil arbeide med å redusere tidsbruken i denne typen saker.

Les også

Ba om fengsel i 1 år og 2 måneder for bedriftsleder, som møtte i tingretten tiltalt for økonomisk utroskap og skattesvik

I tillegg til at det bare ble betinget fengselsstraff ble størrelsen på den økonomiske inndragningen betydelig redusert. Påtalemakten la ned påstand om inndragelse på litt over 1,1 millioner kroner. Retten mente at det var rett å sette den totale inndragningen til 200.000 kroner. I tillegg ble den tiltalte 74-åringen dømt til å betale 1000 kroner i saksomkostninger.