Slik kan både du og myndighetene være med å redde reiselivet i nord

Nå starter arbeidet med å gjenåpne reiselivet og få folk tilbake i arbeid. Etter at reiselivet i Nord-Norge og på Svalbard ble hardt rammet av koronakrisen, har de aller fleste reiselivsbedriftene vært stengt siden 12. mars, og mange tusen ansatte er permitterte. Men, nå er det ifølge norske myndigheter tillatt å spise og drikke ute, gjennomføre fritidsreiser og å planlegge sommerferien i Norge. Næringsminister Iselin Nybø har vært tydelig på at dette er året for å benytte seg av Norges vakre natur og unike tilbud. Vi har et reisemål i verdensklasse, og det er ingen grunn til å nøle med å legge sommerferien til Norge – som vil bidra til å redde flest mulig arbeidsplasser i reiselivet. Book gjerne direkte fra stedet, da bookinger fra utenlandske turister, som mest sannsynlig ikke kommer i sommer, kan få det til å se ut som overnattingsstedet er fullt.

Bransjeveiledere sikrer en trygg reise

Til arbeidet med å gjenreise reiselivet i nord er vi ikke bare avhengige av at nordmenn reiser igjen. Det er også nødvendig at lokale og nasjonale myndigheter gjør det de kan for å få hjulene til å gå rundt igjen. Bedriftene trenger at aktiviteten tas opp igjen innenfor trygge og forsvarlige rammer. NHO Reiseliv bidrar til denne tryggheten ved å utforme bransjeveiledere for smittevern, i dialog med myndighetene ved campingplasser, spisesteder og hoteller. Veilederne som blir publisert den kommende tiden, vil hjelpe bedriftene å følge smittevernrådene fra myndighetene og sikrer at gjester kan føle seg trygge. Med slike retningslinjer vil flere bedrifter å åpne igjen, dog med begrenset bemanning. NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse viser at 46 prosent av reiselivsbedrifter vil holde åpent fremover, og forhåpentligvis vil dette antallet øke fremover.

Et annet ledd i å trygge forbrukerne er å sikre at det er de nasjonale avstands- og hygienereglene som skal gjelde fremover, og ikke særegne lokale tiltak som ikke følger den nasjonale normen. Særskilte regler fra kommunene må bort, og det er gledelig at lokale myndigheter nå har åpnet både skiheiser og campingplasser som har vært stengt uten forankring i nasjonalt forbud.

Avstandsregler er avgjørende

Hoteller og restauranter har hele tiden hatt tillatelse fra sentrale myndigheter til å holde åpent og drive sin aktivitet med gode hygiene- og avstandsregler. Det samme har butikker og kjøpesentre. Drift av hoteller og restauranter har til felles med butikkvirksomhet at det er arealet på lokalet og meterregelen mellom kundene som styrer hvor mange som kan være i lokalet samtidig. En stor restaurant eller møterom kan dermed ha langt flere gjester enn et lite. For dyrehager og klatreløyper og tilsvarende tilbud, teller hygiene og avstandsregler mest, ikke antall deltagere. Myndighetene har nå redusert avstandsregelen fra to til én menter - som betyr at bedrifter som driver med møtevirksomhet vil få grunnlag for økonomisk drift tilbake.

Fokus på avstand, hygienetiltak, testing av smittede og sporbarhet av deltagere - er tiltak Verdens helseorganisasjon anbefaler. Det er bra at Norge legger seg på denne linjen fremover. For virksomheter som har vært helt stengt av staten, som idretts og kulturarrangementer, vil det fra 7. mai være tillatt med arrangementer med opptil 50 deltakere, og det er varslet at man trolig åpner for 200 deltagere for festivaler og kulturarrangementer fra 15. juni. For mange kulturbedrifter vil dette fortsatt være for lite til å gi lønnsomhet, men det er en begynnelse. Det vil dessuten bety mye for konferansesteder rundt om i landet. I en nylig utført undersøkelse svarer én-fjerdedel av NHO Reiselivs medlemmer at nærmere 25 prosent av årlig inntjening kommer fra store konferanser. Av de medlemmene med mer enn 50 årsverk, sier halvparten at over 50 prosent av årlig inntjening kommer fra slike arrangementer.

Gjenåpning blir avgjørende

Kompensasjonsordningen som skal dekke noen av de faste kostnadene under koronakrisen, vil bli forbedret fremover, sier myndighetene. Vi forventer at ordningen vil tilrettelegge bedre for sesongbedriftene. I tillegg bør regjeringen vurdere å forlenge ordningen til høsten eller ut året - så lenge bedriftene fortsatt har et stort behov for økonomisk bistand. Det er likevel viktig å understreke at kontantordningen kan holde bedrifter flytende, men det er kun gjenåpning som får permitterte tilbake i jobb og som sikrer omsetning som reiselivet trenger for å komme seg på beina igjen.

Nå håper vi at så mange som mulig vil feriere i Nord-Norge og på Svalbard slik at reiselivet kan komme seg opp å stå på beina igjen. I Nord-Norge står utenlandske turister for 40 prosent av overnattingene i 2019. På Svalbard var andelen utenlandske overnattinger hele 45 prosent. Tilsvarende tall for Norge samlet sett er 30 prosent. Reiselivsnæringen i Nord-Norge og på Svalbard stod for en verdiskaping på nesten 10 milliarder kroner i 2019. Anslagsvis 80 prosent av denne verdiskapingen er relatert til tilreisendes forbruk. Bortfallet av inntekter fra det utenlandske markedet er katastrofal for reiselivet i nord, og vil i verste fall føre til mange konkurser og oppsigelser.

Reiselivsnæringa er viktig for Nord-Norge og Svalbard. Besøk oss i sommer. Her venter opplevelser og slående naturinntrykk rundt hver sving, 24 timers dagslys, utfordrende aktiviteter på sjø og land og sist men ikke minst; en flott mulighet til å bli bedre kjent med vår historie, kultur og lokalbefolkningen.

Og til deg som bor i nord: Bruk muligheten i sommer til å bli bedre kjent i din egen landsdel og i ditt nærområde. Spis et måltid på kafe eller restaurant, hva med noen netter på et hotell, prøv en aktivitet med guide. Her kan det være mye å lære.

Vi er klare til å ta imot deg med åpne armer, men med god avstand.

Kristin Krohn Devold Daniel Bjarmann-Simonsen Målfrid Baik

Adm. direktør NHO Reiseliv Regiondirektør NHO Nordland Regiondirektør NHO Arktis