Det er Posten Norge som i en pressemelding melder at 2.000 husstander og 500 bedrifter i Norge får ny postadresse 1. oktober. Da blir det også innført åtte nye postnummer.

På lista over de som får adresse er samtlige som i dag har postadresse 8630 Storforshei og 8638 Storforshei.

Disse vil etter 1. oktober få endret gateadresse og postboks-adresse til henholdsvis 8630 Storforsheia og 8638 Storforsheia.

Dette skjer etter at Statens kartverk har vedtatt at Storforshei skal skrives Storforsheia.

– Endringer av postnummer skjer på Postens initiativ, men kan også endres etter forslag fra kommune, organisasjoner eller velforeninger. Endringene skal bidra til en så korrekt og effektiv postdistribusjon som mulig, sier Kenneth Tjønndal Pettersen som er pressesjef i Posten.

Alle som får nytt postnummer oppfordres til å informere sine kontakter. Posten vil fortsatt levere pakker og brev med gammelt postnummer, men etter hvert vil feil adresse forsinke postgangen og feiladressert post kan bli returnert.