Tillitsvalgte og overlege i brev til helseminister Bent Høie: – Vi mener Helse Nord vil gå i en annen retning enn din beslutning om ett Helgelandssykehus på to steder

– I styresaken til Helse Nord om konseptfasen nevnes ikke enheten i Rana med ett ord. Vi reagerer sterkt på ordlyden.