Gå til sidens hovedinnhold

Tillitsvalgte: Prøveinntaket knuser Polarsirkelen VGS

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nok en gang er Polarsirkelen VGS taper når fylkeskommunen fordeler klasseressurser!

Nylig presenterte Nordland fylkeskommune prøveinntaket og det får store konsekvenser for Polarsirkelen, både på yrkesfag og på studiespesialiserende. Fylket bestemmer blant annet at forskingslinja, som i dag er en egen klasse ved skolen, skal integreres i de nåværende studiespesialiserende klassene. Elevtallet i klassene skal fylles opp til det maksimale, dvs. 30 elever! Og konsekvensen er omrokkering av klassene på både vg2 - og vg3-nivå. Også på VG1 planlegger NFK å integrere elever som har søkt forskerlinja inn i andre studiespesialiserende klasser. Det betyr at tre klasser blir lagt ned på studiespesialiserende utdanningsprogram. I tillegg opprettes ikke en tredje parallell på helsearbeiderfag Vg2 på Helse og oppvekstfag og en ekstra parallell ved TIP Vg2 selv om det er nok søkere!

Vi trodde vi hadde kjempet ferdig en kamp for strukturen som skulle ligge for fire år, selv om det ble en tapende kamp for å beholde de kreative linjene ved skolen. Kunst, design og arkitektur er lagt ned og i høst ble det bestemt at Media og kommunikasjon skal avvikles. Også service og samferdsel ble lagt ned. I tillegg til at Polarsirkelen både har mistet sin andre parallell med ID samt Design og håndverk. Med prøveinntaket som nylig ble foretatt kan vi se at ennå et tilbud; forskerlinja, i realiteten er fjernet, og vi må kjempe på nytt!

I høst skulle strukturen for fire år være klar og vi skulle slippe å kjempe.

Den fireårige strukturen skal gi skolene fred, forutsigbarhet og mulighet til pedagogisk utviklingsarbeid, skolens kjernevirksomhet! Likevel får vi en sjokkbeskjed når første prøveinntak i fylket er gjort. Forskerlinja, en del av strukturen som skal gjelde for fire år, gjelder tilsynelatende ikke lenger for fylket. Med prøveinntaket som foreligger nå, er 3 klasser på studiespesialiserende ved Polarsirkelen VGS lagt ned. Sammen med en klasse hver på på Helse - og oppvekstsfag og TIP utgjør dette 10 - 11 overtallige undervisningsstillinger. Den samme nedskjæringen ser vi i Mosjøen. Til sammen utgjør nedtrekket på Polarsirkelen VGS og Mosjøen VGS 18 millioner! Når NFK skal spare til sammen 13,5 millioner må vi virkeleg spørre oss om de vet hva de gjør?

Hvor mye skal det egentlig koste? Og hvem skal betale regningen? Med det forslaget som ligger framme nå er det visst elevene som må betale den! Nordland fylkeskommune legger vekt på økt gjennomføring, realfagssatsing, et studieforberdt Nordland. Dersom dette er målet for fylket, må forutsetningene for å lykkes legges til rette!

Forskerlinja er Nordlands fylkeskommunes realfagsatsning. Siden Polarsirkelen VGS har et begrenset nedslagsfelt, ble elevtallet for at forskingsklasse skulle være en unik klasse satt til 15 elever. I år er søkertallet for VG1 14 elever, og det anser vi som godt i et koronaår der man ikke har fått drevet med aktiv rekruttering av ungsomskoleelever. Når det nå foreslås å integrere forskingsklassen i de andre studiespesialiserende klassene (ST) får vi ikke en unik klasse. Å drive forsking i en kombinert klasse kan man bare glemme. Her er elever som får fem ekstra timer på timeplanen for å drive med forsking. Når disse elevene nå planlegges integrert i andre ST-klasser er sjansene rimelig stor for at man ikke får fokusere på forskerfagene Dermed ser vi at prøveinntaket bryter med Nordlands eget forslag for den fireårige strukturen som skulle gi skolene fred og forutsigbarhet! Det var aldri et forslag å legge ned forskerlinja, men nå frykter vi at det er i ferd med å skje. Vi kan bare tenke oss hvordan søkertallet vil bli til neste år når forskerlinja ikke får den oppmerksomheten den burde ha!

Koronaepedemien har vært hard for skoleelever og unge mennesker. De har måttet begerense sin sosiale kontakt og mange har slitt. Hjemmeundervisning, lite sosial og fysisk kontakt med klassekamerater gjør skoleelevene usikre. Det de trenger nå er faste og trygge rammer etter en kaotisk tid. Statsministeren og helseministeren sier at vi må verne om de unge, det er de som har ofret mest. Ja, men det synest visst ikke utdanningsavdelingen i NFK! Som en følge av at forskingsklassene på neste års VG2- og VG3-trinn er små, ser de anledningen til å integrere disse elevene i de nåværende ST-klassen og slik spare økonomisk ved å legge ned to klasser. Det betyr at disse elevene på både V2 -og V3-nivå må omrokkeres og stokkes om på nytt! Å bygge opp et klassemiljø tar tid, spesielt når klassene rommer et tall på 30 elever! Med en mer stabil koronasituasjon i det siste etter jul har vi begynt å få se resultater. Vi synes det er lite respektløst ovenfor elevene å skulle plassere dem i et nytt miljø med nye fremmede klassekamerater når vi endelig har begynt å få gode miljøer.

Korona har også satt sitt preg på ungdomsskoleelever som søker seg til VG1 neste år. De har i tillegg til hjemmeundervisning, lite sosial kontakt med andre medelever også hatt en brokete ungdomsskoletid, spesilet i Rana. Uferdig skolebygg, elever som har blitt ristet sammen med ukjente fra andre bydeler, skaper mye uro. Jobben med å skape gode læringsmiljø i urolige ungdomsgrupper er krevende, og store klasser på 30 elever er svært uheldig! Når forskingslinja blir integrert i de andre klassene på VG1 får vi klasser med 30 elever. Å bli sett av lærer er en forutsetning for en elev å lykkes i skolearbeidet, men sjansen for å lykkes er omvendt proposjonal med klassestørrelsen!

Mange elever på VG1 Helse- og oppvekstfag (HO) har valgt å søke ambulansefag i Sandnessjøen, et svært populært fag etter at NRKs «113» har skapt interesse for faget. Siden det kun opprettes én klasse der, ser vi at ikke alle elevene våre kommer inn, og de vil da selvsagt tilbake til Polarsirkelen og ikke til andre steder i fylket. Men, nei! Fylket oppretter ikke ekstra klasse for de elevene som ikke kommer inn på ambulansefag siden det finnes ledig kapasitet på HO rundt om i fylket. Sandnessjøen med sine 10 mil fra Polarsirkelen kan da lett bli byttet ut med Melbu, 40 mil fra Mo i Rana!

I mange år har søkningen til Elektro vært høy, og vi har hatt tre paralleller på vg1 i de siste årene. Ikke uventet er det stor pågang også i år, men overraskende nok velger fylket å opprette bare to paralleller og elever tas inn på andrevalget på utdanningsløp som de kanskje ikke er motiverte til!

Forutsigbarhet er viktig for å kunne planlegge kommende skoleår og drive pedagogisk utviklingsarbeid. Hver vår er det et dialogmøte med utdanningsavdelingen der vi får en viss oversikt over hvor mange klasser skolen kan forvente å få. Da starter avdelingslederne arbeidet med å planlegge neste skoleår og legger timeplaner og fordeler de pedagogiske ansatte og ressursene som tilfaller særlige elever. Nå må hele planen som er lagt legges på nytt og avdelingslederne må bruke resten av våren på å legge nye planer i stedet for å drive pedagogisk utviklingsarbeid for neste skoleår. Polarsirkelen VGS må si opp pedagogisk ansatte og som vanlig i august får nok skolen beskjed om at de må opprette nye klasser fordi elever jo har rett på skoleplasser. Hvor er da lærerne når de tengs? Det er stor sannsynlighet for at de har lagt andre planer. Skal vi ansette ukvalifiseret arbeidskraft da?

Vi ønsker et nytt prøveinntak der forskerlinja på alle tre trinnene blir holdt i egen klasse, ingen omrokkering på Vg2 og Vg3- nivå på ST. Trygghet for forutsigbarhet for ungdom er et krav! Antall paralleller må ikke endres og ingen klasser må legges ned verken på studiespesialiserende eller yrkesfag!

Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet v/ Polarsirkelen VGS

Johanne Husum og Tone Akselsen

Kommentarer til denne saken