Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til Rana Sp: Også Rana Ap mener at KDA er ei viktig linje

Selvfølgelig ønsket vi ikke at den ble lagt ned i fjor, men arbeidet aktivt for å beholde den. Det har vært løftet til fylkestingsgruppen og det har vært forsøkt å finne ei løsning. Dessverre klarte man ikke å opprettholde denne linjen. Årsaken til dette er blant annet elevnedgang, lav søking og økonomi, skriver Rana Aps Linda Eide.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilsvar til Rana Sp’s Hilde Lillerødvann og Johan Petter Røssvoll.

I et innlegg i Rana Blad og RanaNo om utdanningstilbudet ved Polarsirkelen vgs. 13. november viser Senterpartiets representanter til en høringsuttalelse fra januar 2020 som kommunestyret i Rana hadde til behandling. I innlegget spør de hvor Rana Ap står i saken. Under behandlingen av høringsuttalelsen stemte Ap sammen med Sp og de andre partiene for å opprettholde linjene Kunst, Design og Arkitektur (KDA) og Industriteknologi ved Polarsirkelen vgs. Jeg sitter ikke i kommunestyret i Rana, men jeg svarer som leder av Rana Ap og fylkestingsrepresentant. Vi er ikke uenige med Sp i denne saken. Vi sitter som kjent sammen i posisjonen på fylkestinget.

Les også

Til fylkesråd Hild-Marit Olsen og Rana Ap: – Vi etterlyser snarest ei klar tilbakemelding

For å ta det positive først så foreslår fylkesrådet å gjenopprette Industriteknologi ved Polarsirkelen vgs. Dette er positivt for Rana og for den planlagte næringsutviklingen.

Også Rana Ap mener at KDA er ei viktig linje. Selvfølgelig ønsket vi ikke at den ble lagt ned i fjor, men arbeidet aktivt for å beholde den. Det har vært løftet til fylkestingsgruppen og det har vært forsøkt å finne ei løsning. Dessverre klarte man ikke å opprettholde denne linjen. Årsaken til dette er blant annet elevnedgang, lav søking og økonomi.

Det har kommet innspill fra Polarsirkelen vgs. om at man ønsker er å få gjenopprettet linjen fra 2021. Fylkesrådet la frem sin innstilling til Fireårig tilbudsstruktur for videregående opplæring i Nordland 2021-2025. I denne innstillingen ligger det ikke inne et forslag om å gjenopprette KDA.

Det er beklagelig at man ikke har mulighet til å tilby denne linjen på Polarsirkelen vgs. Slik det foreslås nå må elevene reise til Bodø for å ta denne utdanningen. Det er selvfølgelig ikke optimalt at Helgeland står uten tilbud om utdanninger innenfor de praktisk estetiske fagene. Vi blir avhengige av å rekruttere fagfolk innenfor denne sektoren fra Bodø og andre regioner i Norge. Representantene fra Sp nevner også at Media og Kommunikasjon blir nedlagt. Det er ikke helt riktig, det blir erstattet med Informasjonsteknologi og medieproduksjon. På grunn av fagfornyelsen er det flere linjer som blir erstattet med nye linjer.

Det er krevende å lage en tilbudsstruktur for hele Nordland som treffer alle, når man har et nedtrekk på 54 millioner innenfor denne sektoren og synkende elevtall. Som et ansvarlig styringsparti, må vi sikre sunn økonomi som tar hensyn til elev -og søkertall. Etter regjeringens store kutt i fylkesøkonomien, har vi ikke råd til å opprettholde linjer med for lav søkning.

Nordland har 16 videregående skoler og 27 studiesteder. Dessverre klarer man ikke med den elevnedgangen vi har hatt og som fortsetter fremover å beholde alle linjer på alle steder.

Nordland har 1500 færre elever fra 2012 -2020 og denne trenden fortsetter. Frem til 2023 går elevtallet ytterligere ned med 350. Det er all grunn til å fokusere på mottiltak til denne utviklingen. Ellers står vi i den samme situasjonen hvert år fremover.

I Rana jobbes det iherdig med tiltak som kan snu denne trenden. Batterifabrikk med flere hundre ansatte, dypvannskai, utvikling av Campus Helgeland og ny stor flyplass er viktige områder det jobbes med, for å få næringsutvikling og befolkningsøkning i vår region.

Her er det viktig at alle drar i riktig retning og blant annet er villig til å bevilge de midler som trengs for å få det realisert.

Jeg må bare påpeke at Sp sitter i rådet som la frem sin innstilling til ny tilbudsstruktur. Hva mener deres partikollega Karl-Hans Rønning som både sitter i kommunestyret i Rana og er gruppeleder for fylkestingsgruppa til Nordland Sp? Ta gjerne en prat med han, jeg vil anta at han vil gi dere samme virkelighetsbeskrivelse.

Leder for Rana Ap og Fylkestingsrepresentant

Linda Eide

Kommentarer til denne saken