Seint torsdag kveld fikk foresatte til elever ved Lyngheim barneskole en melding fra rektor der det går fram at to elever ved skolen er smittet av covid-19. Rana Blad har tatt bort navnene på klassene som er berørt.

– Informasjon foresatte – Til foresatte. To elever ved Lyngheim skole har testet positivt for koronavirus. Smitteoppsporing pågår. Foreløpig kartlegging viser elever i to klasser, og et fåtall ansatte.

– Dersom noen elever i andre klasser er berørt vil de bli kontaktet av smitteoppsporingsteamet. Alle elever i de berørte klassene skal holde seg hjemme i karantene til og med torsdag 26. november.

– Elever i andre klasser skal møte på skolen som normalt. Alle som smitteoppsporingsteamet definerer som nærkontakter vil bli kontaktet av teamet i løpet av de nærmeste 48 timene. Elever eller ansatte som pålegges karantene eller isolasjon vil få nærmere informasjon om behov for testing.

– Personer som ikke er definert som nærkontakter vil ikke bli kontaktet av smitteoppsporingsteamet. For å holde dere oppdatert på situasjonen, se Rana kommune sine nettsider. Som før er det svært viktig at elever med symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme, og at alle hygienerutiner følges, står det i meldingen fra rektor Eliza Andersen.

Hun sier de følger rutinene ved smittevern og at alle berørte blir kontaktet.

– Vi har et veldig godt samarbeid med kommunen og teamet som driver med smittesporing. De gjør en kjempejobb og vi må bare stole på teamet, og det er en trygghet å vite at de er veldig gode på det de gjør. Alle som er berørte vil bli kontaktet og ved skolen tar vi dette på største alvor, sier rektoren.

Rana kommune sier de kommer med mer informasjon om denne saken fredag formiddag.