Natt til torsdag gjennomførte en patrulje fra UP en fartskontroll inne i Korgfjelltunnelen på E6. Dette resulterte i at to bilførere ble stoppet for hardt pedaltrykk. Begge ble ilagt forenkla forelegg og den høyeste hastigheten var 94 km/t i 80-sonen.