[ISANDNESSJØEN] Kommuneoverlege i Herøy, Audun Dyrhaug Hov, kom onsdag kveld ut med en pressemelding angående to nye smittetilfeller i kommunen. I pressemeldingen står det:

Personene befant seg mandag 26. juli på Skolo i tidsrommet ca. 19.30 - 20.00 og samme kveld på Augustbryggo fra ca. kl. 20.30 - 22.00. Tirsdag 27. juli befant de seg på Etcetera fra ca. kl. 09:30 - 10:30.

De kan ikke angi noen sikre nærkontakter. Men da nye mutasjoner av viruset er særlig smittsomme ber vi alle besøkende og ansatte som potensielt sett kunne vært utsatt for smitte om å ha lav terskel for å la seg teste ved det minste symptom.

Man defineres som nærkontakt hvis man har hatt:

- Mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller

- Direkte fysisk kontakt, eller

- Direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Vi ber personer som tror de kan ha vært nærkontakter om å ta kontakt med oss for rådgivning.