Gå til sidens hovedinnhold

To registre – ulike tall: Nasjonalt kreftregister: 3,6 prosent - Norsk register for gastrokirurgi: 7 prosent

Artikkelen er over 1 år gammel

Avvikene som påpekes i to av tre eksterne fagrapporter, og som Helsetilsynet anser som så alvorlige at de varsler stedlig tilsyn 8. og 9. oktober, baserer seg imidlertid på gjennomgang av pasientjournaler fra perioden 2016 til 2019.

Det var torsdag 24. september at iSandnessjøen presenterte tall fra Nasjonalt Kreftregister, som nettstedet selv hadde bestilt. Fordi sykehuset i Sandnessjøen i gjennomsnitt har færre enn ti tarmkreftoperasjoner i de tre årene 2017, 2018 og 2019, kom de ikke med i Kreftregisterets ferske årsrapport for 2019.

I beregningene som Kreftregisteret har gjort på forespørsel, kommer det fram at Helgelandssykehusets enhet i Sandnessjøen i 2017 til 2019 til sammen opererte 28 pasienter, og at dødelighet innen 100 dager etter tarmkreftoperasjon, er 3,6 prosent.

I Kreftregisterets årsrapport går det fram at Helgelandssykehuset Mo i Rana har operert 66 pasienter med tarmkreft fra 2017 til 2019, og at postoperativ dødelighet innen 100 dager, er 4,5 prosent. Til sammenligning er landsgjennomsnittet på 3,1 prosent og målet er å være under fem prosent, noe begge enhetene er innenfor her.

Les også

Statens helsetilsyn kommer på tilsyn til Sandnessjøen 8. og 9. oktober

To registre – ulike tall

I henhold til de siste tallene fra Kreftregisteret har sykehuset i Rana forverret resultatene etter at de i perioden 2016 til 2018 med 60 operasjoner, kunne skilte med null prosent dødelighet. For enheten i Sandnessjøen var tilsvarende resultat etter 35 operasjoner, 14,3 prosent dødelighet innen 100 dager etter operasjon, fem ganger høyere enn landsgjennomsnittet som da lå da på 3,3 prosent.

I de nye tallene fra Kreftregisteret er fire pasienter fra 2016 ute av statistikken for sykehuset i Sandnessjøen. Det er grunnen til at dødeligheten går fra fra 14,3 prosent for 2016 til 2018, til 3,6 prosent som nye tall fra Kreftregisteret viser.

Les også

Leger ved sykehuset i Rana om tarmkirurgi og avvik: – Kun to ting er av betydning, kvalitet og pasientsikkerhet

Årsrapporten til NoRGast (Norsk register for gastrokirurgi) presenterer imidlertid et annet bilde. I tabellen som viser andel avdøde innen 90 dager etter operasjon, går det fram at sykehuset i Sandnessjøen med 44 pasienter operert i perioden 2017 til 2019, er dødeligheten sju prosent. Tilsvarende hadde sykehusenheten i Rana etter 131 opererte, en dødelighet på fire prosent.

– Norsk register for gastrokirurgi opererer med helt andre tall knyttet til 90-dagers dødelighet etter tarmoperasjoner for perioden 2017 til 2019 for sykehuset i Sandnessjøen, enn Kreftregisteret. Hva skyldes det?

– Grunnen til at tallene er ulike, er at i NoRGast sitt register, er også pasienter i stadium IV inkludert. Dette er de mest alvorlig kreftsyke, der kreften har spredt seg til andre organer i kroppen. I Nasjonalt Kreftregister er det bare pasienter i stadium I til III som er inkludert i analysene, sier kommunikasjonsansvarlig i Kreftregisteret, Elisabeth Jakobsen til Rana Blad.

– Det er i gjennomsnitt utført under ti tarmkreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen fra 2017 til 2019. Er det ok å videreformidle tall som ikke er store nok til å bli publisert i offentlig statistikk?

– I årsrapporten har vi en grense på volum over hva som kommer med, men tallene finnes likevel i vårt register. Det er fullt mulig å be om innsyn i dette, men vi kan ikke gi ut opplysninger som kan gjøre personer identifiserbare. Ved sykehuset i Sandnessjøen ble det utført 28 operasjoner fra 2017 til 2019. Det er i gjennomsnitt under ti operasjoner på tre år, som er et for lavt volum til at Helgelandssykehuset Sandnessjøen kom med i Norsk Kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2019, sier kommunikasjonsansvarlig Elisabeth Jakobsen i Kreftregisteret og legger til:

– Fordi antallet er så lavt kan vi ikke gå ut med faktisk antall personer som er blitt operert hvert av disse årene. Vi kan heller ikke gå ut med faktisk antall dødsfall.

Les også

Ett av varslene som er sendt Helsetilsynet knyttet til dødelighet innen 100 dager har skjedd i år – etter at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble åpnet igjen

Fagansvarlig i NoRGast, seksjonsoverlege på gastrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet, Kristoffer Lassen, bekrefter at alle operasjoner i tykktarmen, både for det som er malign og benign (kreft og ikke er kreft, journ.anm.) sykdom, inngår i Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast). Det inkluderer også alle benigne (godartet lidelse) og stadium IV i kreftsykdom.

– Hvis stadium IV er tatt ut av Kreftregisterets tall, er det en forklaring på at vi opererer med forskjellige tall, kommenterer Kristoffer Lassen og legger til:

–Med dagens medisiner kan pasienter leve lenge med spredning. Mange av disse vil bli operert for sin primærsvulst selv om de har metastaser (spredning, journ.anm.).

I følge kommunikasjonsansvarlig i Kreftregisteret, Elisabeth Jakobsen er totalt i Norge 343 av totalt 2.488 opererte, med fjernspredning, stadium IV. Dermed utgjør stadium IV-operasjoner 14 prosent av tarmkreftopererte.

NoRGast er et dedikert komplikasjonsregister. Det er relevant ettersom dødelighet innen 90 dager oftest må ansees å være relatert til komplikasjoner, ikke kreftsykdommen.

– Må tolkes med forsiktighet

Fagansvarlig i NoRGast Kristoffer Lassen, viser til at mange typer operasjoner i tarmen, kan skyldes en godartet lidelse.

– NoRGast presenterer data for begge grupper, sier Kristoffer Lassen.

Han understreker samtidig at tallene som kommer fram i statistikker, også den til NoRGast, må tolkes med forsiktighet.

Ifølge NoRGast sin tabell over avdøde innen 90 dager etter operasjon har sykehuset i Sandnessjøen 44 opererte og en dødelighet på sju prosent i perioden 2017 til 2019, mens enheten i Rana med 131 opererte har en dødelighet på fire prosent.

NoRGast har en tabell som viser 90-dagers dødelighet etter tarmkreftoperasjon utført innen normalarbeidstid. Den er basert på pasienter med ingen eller få symptomer, som er oppegående, og der det i utgangspunktet ikke er forventet komplikasjoner. De brukes som en referansegruppe.

– Denne tabellen viser hvor god du er «på flatmark», når operasjonene er planlagt og alt i utgangspunktet ligger til rette for for et optimalt resultat, forklarer fagansvarlig i NoRGast, Kristoffer Lassen.

Ved sykehuset i Sandnessjøen ble 13 slike referansepasienter operert i perioden 2017 til 2019, og andel avdøde innen 90 dager etter operasjon oppgis til åtte prosent. Isolert for kun 2019 oppgis dødeligheten til 10 prosent. Til sammenligning ble 77 referansepasienter operert ved sykehuset i Mo i Rana, der postoperativ dødelighet oppgis å være tre prosent i treårsperioden, og fire prosent i 2019.

– Igjen, tallene er små, og forskjellene derfor usikre slik at de må tolkes med forsiktighet, understreker Lassen.

Ekstern gjennomgang

Det var bekymringsfulle tall i det Nasjonale Kreftregisteret fra 2016 til 2018, som var bakgrunnen for at tarmoperasjonene ved sykehuset i Sandnessjøen midlertidig ble satt på pause i januar i år. Gjennomgangen til den hurtigarbeidende faggruppa i regi av Helse Nord, konkluderte med «ingen grunn til uro», og tarmkirurgien åpent som normalt igjen.

Les også

Tarmkirurgien i Sandnessjøen friskmeldt etter ei uke: – Et slikt høyt resultat krever nærmere undersøkelser av hva som ligger i tallene. Vi kunne ikke la være å reagere

Samtidig ble det bestemt å gjøre en gjennomgang av alle tarmoperasjonene i Helgelandssykehuset. Den ble gjort i to vendinger, en intern der enhetene i Sandnessjøen og Mo i Rana gikk gjennom hverandres operasjoner for perioden 2016 til 2019, for så å overlate til eksterne fagmiljø å gjøre sine gjennomganger og vurderinger.

Nå er resultatet klart. Fagmiljøet fra Oslo universitetssykehus er den som har gått gjennom alle journalene, og bygger sin vurdering på 154 pasientjournaler. Denne og rapporten fra St. Olavs hospital i Trondheim har funnet avvik som betegnes som alvorlig, og har uttrykt at «den høye dødeligheten i Sandnessjøen gir grunn til bekymring». Det er påpekt enkeltforhold som er kommet fram i gjennomgangen, som fagekspertisen mener bør varsles Helsetilsynet.

Etter at Rana Blad 31. august publiserte konklusjonene i de eksterne rapportene, ble Helsetilsynet koblet på saken av Helgelandssykehuset. Helseforetaket skrev på intranett til sine ansatte at «det er gjort funn i rapportene som er i strid med god praksis, og operasjoner som også har vært til fare for pasienter».

Helsetilsynet har varslet at de ser alvorlig på saken, og kommer på stedlig tilsyn 8. og 9. oktober.

Kvalitet og volum av opererte pasienter

Fagmiljøene i Sandnessjøen og Mo i Rana har laget en tiltaksliste på 12 punkter som skal forbedre kvaliteten og dermed sikkerheten for pasientene knyttet til tarmoperasjoner. Blant annet presiseres det at det alltid skal være to kirurger som deltar ved tarmkreftoperasjonene.

Det kom fram i løpet av styremøtet i Helgelandssykehuset torsdag på direkte spørsmål fra styremedlem Henriette Hanssen, med svar fra fagsjef Ida Bukholm, at dette ikke alltid hadde vært tilfellet ved sykehuset i Sandnessjøen.

Les også

Eva Monica: – Jeg vil forsikres om at administrasjonen ivaretar pasientsikkerheten, spesielt med fokus på hvordan tarmkreftkirurgien ivaretas fram til Helsetilsynet har konkludert

Det presiseres også i et eget punkt fra fagmiljøene at det er en sammenheng mellom volum av opererte pasienter og kvalitet. Det legges fra nå opp til at operasjoner skal være på færre hender i Helgelandssykehuset, fra to til tre fra hver enhet.

Helsedirektoratets rapport Kreftkirurgi i Norge framhever også sammenhengen mellom volum av opererte pasienter og kvalitet. Den sier videre at hvert sykehus som behandler tykktarmskreft i Norge, minst bør ha 30 operasjoner per år. Det tilsvarer 10 til 15 operasjoner for tykktarmskreft per gastrokirurg per år.

Les også

Statens helsetilsyn betrakter tarmkreftkirurgi-saken som alvorlig – Helgelandssykehuset samler operasjonene på færre hender

28 tarmkreftoperasjoner i Sandnessjøen ifølge Kreftregisteret, fordelt på 2017 til 2019 som gir under ti operasjoner hvert av årene er for lite volum til å komme med i Kreftregisterets årsrapport for 2019. I gjennomsnitt gir det 1,86 operasjoner hvert av disse årene, fordelt på de fem kirurgene i fagmiljøet tilknyttet tarmoperasjoner i Sandnessjøen

Bakgrunn

 • 10. januar 2020 stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister der det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent i perioden 2016 til 2018, enn i landet for øvrig (3,3 prosent.
 • Saken ble offentlig kjent søndag 12. januar gjennom et leserbrev fra ansatte ved sykehuset som ga uttrykk for at «det er vanskelig å oppleve at vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse».
 • Sikkerheten til pasientene blir framhevet som avgjørende for vurderingene som ble gjort om midlertidig stans og intern overføring av pasienter.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset hadde som mål «så raskt som mulig ville gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter for å finne en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren».
 • Den midlertidige stansen i tarmkreftkirurgien skapte imidlertid så høye bølger, sterke reaksjoner og politisk engasjement fordi det ble tolket som del av sykehuskampen og et utspill for å svekke kandidaturet til Sandnessjøen i lokaliseringsspørsmålet, at Helse Nords helt ferske administrerende direktør Cecilie Daae kom Helgelandssykehuset i forkjøpet. Fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli fikk i oppdrag å sette sammen ei faggruppe for å gå gjennom operasjonene.
 • Det skjedde i rekordfart, slik at tarmkreftkirurgien allerede 17. januar ble friskmeldt med beskjeden «ingen grunn til uro», og kunne åpne som normalt igjen.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset valgte da å gå gjennom alle tarmkreftoperasjoner gjennomført i helseforetaket i 2016 til 2019. Koronasituasjonen gjorde at arbeidet måtte utsettes.
 • Det er disse rapportene fra tre eksterne fagmiljøer som uavhengig av hverandre har gjort sine vurderinger som nå er ferdige, og er overlevert Helgelandssykehuset.

Dette har skjedd

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.