Tollerne ser ikke bort fra at noen velger å ta seg til Sverige på handletur via andre framkomstmiddel

Selv om riksgrensen kontrolleres, er det fortsatt mulig å ta seg inn til Sverige og kjøpesenteret Bayhill via andre veier enn E12. Men du risikerer likevel å bli stoppet.