Gå til sidens hovedinnhold

Her er det fritt fram for smuglere

Artikkelen er over 5 år gammel

Når Oddrun Bentzen (50) er alene på jobb, har hun ikke lov til å stoppe smuglere.

I sommer har det vært heller labert med beslag ved Junkerdal tollsted, skriver an.no.

– Det største beslaget som er gjort i sommer er på omkring 30 liter øl, forteller fungerende kontorsjef Oddrun Bentzen.

Når en toller er alene på jobb er det ikke lov til å stoppe biler på vei over eller fra grensen. Og i hele sommer har tollerne i Junkerdal gått alene på vakt.

– Vi har hatt noen kontroller sammen med tollere fra Bodø eller Mo i Rana. Det er da vi har gjort beslag, forteller Bentzen.

Lav bemanning

På sommeren øker trafikkmengden over Junkerdal tollsted med mange hundre prosent. Og i Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetaten 2013/14 heter det at trafikkmengden er en faktor som påvirker smuglingsrisikoen.

Videre heter det at økningen i antall kjøretøy med samme bemanning på et tollsted, tilviser lavere oppdagelsesrisiko. Ved Junkerdal tollsted går bemanningen ned i sommermånedene.

– Vi er nødt til å følge arbeidsmiljøloven, og folk har krav på ferie. Og vi har ikke noe vikarbyrå hvor vi kan hente inn tollervikarer, sier kontorsjef ved Junkerdal tollsted Einar Bødker.

Han innrømmer at de ansatte går alene på vakter.

En av hovedfunnene til Riksrevisjonen var at bemanningen ved tollstasjoner i liten grad tilpasses økt trafikkmengde i ferier.

Munnkurv

Når Avisa Nordland drar opp til tolla i Junkerdal for å snakke om bemanning med Oddrun Bentzen, har hun fått beskjed fra overordnede om ikke å kommentere at hun er alene på jobb.

– Jeg kan ikke si noe, men du kan få telefonnummeret til Jon Morten Svare, fungerende regiondirektør i region Midt-Norge, sier Bentzen.

– Er det hemmelig at du er alene på jobb?

– Nei, det tror jeg ikke at det er, svarer Bentzen.

Samfunnsoppdrag

Ifølge Riksrevisjonen er tollerens samfunnsbeskytterrolle å kontrollere reisende og transportmidler for å avdekke smugling. Og med én toller på jobb blir dette selvsagt vanskelig.

Videre heter det at flere grenseoverganger i tollregion Nord og Midt-Norge har lav bemanning. Dette fører videre til massekontroller og lav treffprosent på smugling.

– Vi har jo sett at trafikken minker radikalt når vi for eksempel har hatt røntgenbil her oppe, det ryktes fort, forteller Bentzen.

Undersøkelser viser at ved flere sentrale grenseoverganger er antall personer på vakt minst når trafikken er størst. Forholdet mellom bemanning og trafikkstrøm er ifølge Riksrevisjonen ikke behandlet i toll- og avgiftsetatens risikovurderinger. Og har heller ikke vært tema i styringsdialogen internt i toll- og avgiftsetaten eller med departementet.

Jon Morten Svare, fungerende regiondirektør i tollregion Midt-Norge innrømmer at sommeren er en vanskelig tid.

Fellesferien er den vanskeligste tiden for tollvesenet. Det er vanskelig å få turnuser til å gå opp under ferieavviklinger.

– I sommermånedene sier det seg selv at det blir dårligere bemanning på grunn av ferien. Og vi har den bemanningen vi har mulighet til å ha, sier Svare.

Han medgir at alle i tollvesenet håper på mer ressurser.

– Dette er ikke en ønskesituasjon, vi ønsker jo mest mulig kontroll over grensen, sier Svare, og legger til at de i perioder henter hjelp fra andre tollsteder i Junkerdal.

Nye tider

Nå er det ikke lenge til den nye tollstasjonen på Graddis åpner, og med nye fasiliteter og flere ansatte vil det kanskje gå mot færre timer alene på jobb.

– Vi har ansatt to nye tollaspiranter fra høsten av. De vil i kombinasjon med skole ha praksis ved den nye tollstasjonen, sier Svare.

Han er også spent på finansdepartementet og kommende statsbudsjett.

– Flere av våre arbeidsoppgaver føres over til skatteetaten, og det blir spennende å se hvilke ressurser som frigjøres da, sier regiondirektøren.

Risiko

Når Svare får spørsmålet om tollvesenet ivaretar samfunnsansvaret i løpet av sommermånedene er svaret kort.

– Vi prøver å bruke ressursene så godt som mulig.

– Hva med risikoen for en ansatt alene på jobb?

– Vi har hatt en risikovurdering. Men smugling har endret seg, så en tjenestemann kan ikke stoppe biler alene. Det har med sikkerheten for den enkelte tjenestemann å gjøre, sier Svare.

Kommentarer til denne saken