NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik er blant dem som kommer til Mo i Rana når Clean Energy Conference arrangeres i Mo i Rana 3. juni. Dette melder Rana Utvikling i en pressemelding.

Konferansen skal ta opp temaer som industribygging, fornybar energi, klima og omstilling, og vil være digital for publikum. Konferansen sendes likevel fra Mo i Rana og innledere og debattanter kommer derfor til Rana. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NHO Nordland, LO Nordland, Energi Norge, Freyr, Arctic Cluster Team, Nordlandskraft, Nordland fylkeskommune, Mo Industripark AS og Rana Utvikling.

For å lede konferansen kommer Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Hun er en av Norges fremste på bærekraftig finans. På programmet står også blant annet Freyr-direktør Tom Jensen, direktør for samfunns- og næringsutvikling Ingelin Drøpping fra Innovasjon Norge, adm.dir. i Mo Industripark Arve Ulriksen, statssekretær Tony Tiller (H), stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) og stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap).

Prosjektleder i Rana Utvikling, Kim-André Åsheim, ser fram til konferansen.

- Dette er en nasjonal konferanse om grønn industri og fornybar kraft. Ofte blir slike konferanser arrangert i de større byene, langt fra der både industri og kraftproduksjon foregår. Da er det mer naturlig at nasjonale industrikonferanser arrangeres der det grønne skiftet skjer i praksis, sier Åsheim.

Målet med konferansen er blant annet å vise fram viktigheten av fornybar kraft og industri, og bidra til å løfte industripolitikk inn mot valgkampen.

- Industrialiseringen har sikret menneskeheten en enorm framgang. Samtidig har den ført til klimakrise. Et industrielt skapt problem kan bare løses med industrielle tiltak. Industrien er helt avgjørende om vi skal stoppe klimaendringene, sier Åsheim.

Han håper også at industripolitikk kan bli en sak i valgkampen.

- Det haster å få ned klimautslippene og omstille økonomien. NHO la i høst fram en rapport om elektriske verdikjeder som viser at det er muligheter for enormt mange arbeidsplasser i de nye næringene. Derfor vil vi også utfordre politikerne på hvordan de kan legge til rette for investeringer i industrien, sier Åsheim.