– 7. august, søndags kveld, tok jeg den endelige beslutningen om å stille til kommunevalget neste periode for Arbeiderpartiet og samtidig få gitt skriftlig beskjed til leder av nominasjonskomiteen, opplyser Tor-Arne Strøm i et skriv til mediene. .

Beslutningen komme ifølge Strøm etter noen henvendelser fra egne partifeller og også personer utenfor partiet om å stille.

– Jeg har vært i tenkeboksen en stund og jeg har da kommet til det at jeg er innstilt på et comeback. Når det gjelder erfaring og kompetanse, hvis en kan kalle det, har jeg jo cirka 40 års fartstid på den faglige og politiske arena.

Strøm viser her til flere år som tillitsvalgt i gamle Jernverket og tiden han jobbet som sosialarbeider fra 1987 til 1990 under noe av omstillingen. I tillegg har han to ganger vært ansatt i Fellesforbundet, og kan her vise til ei fartstid på til sammen cirka 18 år. Han var politisk leder i Rana AP fra 1991 til 2002, var i alt 10 år kommunepolitiker hvorav to år som varaordfører i perioden 1999 til 2001. Deretter på Stortinget fra 2001 til 2013.

– Jeg har hatt styreledervervet i Mo i Rana Havn KF fra 2015 til 2023. Jeg har sluttet i Fellesforbundet og har pensjonert meg derfra, forteller han og fortsetter.

– Jeg synes det er viktig at fagbevegelsen er sterkt representert og ikke minst at pensjonistene har noen som kan representere dem. Vi er mange og det er flere som kommer nå.