Torgeir (24) fra Rana valgte å reise til Sveits for å dø. Nå har historien ført til at det for første gang ble votert over aktiv dødshjelp i Stortinget: – Historisk, sier Frps Kari Kjønaas Kjos

– Det har vært fint på mange måter fordi vi igjen har fått lov å ta fram han Torgeir. Han har vært med oss på alt vi tenker og gjør, sier Sonja Djønne og Thoralf Lian.

– Det har vært fint på mange måter fordi vi igjen har fått lov å ta fram han Torgeir. Han har vært med oss på alt vi tenker og gjør, sier Sonja Djønne og Thoralf Lian. Foto:

– Dette viser at det nettopp er enkeltsakene og engasjementet de skaper, som bidrar til å sette ting i perspektiv. Som i dette tilfellet, retten til en verdig død.

DEL

Det sier Thoralf Lian og Sonja Djønne, pappaen og mammaen til Torgeir Djønne Lian. Da de i oktober i år fortalte om sønnens liv og valget han tok, var det for å oppfylle 24-åringens siste vilje.

Nå tror de han ville vært stolt, av seg selv og dem. For innsatsen har helt klart krevd sitt, men den har også gitt resultater.

Hittil har Frp vært det eneste politiske partiet på Stortinget som har villet ta debatten om aktiv dødshjelp. Da Kari Kjønaas Kjos uttalte seg til Rana Blad 19. oktober, opplyste hun at Frp ville foreslå å sette ned et utvalg for blant annet å se på aktiv dødshjelp under behandling av Regjeringas stortingsmelding «Lindrende behandling og omsorg Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve». Hun hadde ingen tro på at forslaget ville få stemmer fra andre enn Frp selv.

- Vi er i gang

–Torgeirs historie ble hovedsak i Lørdagsrevyen på NRK, og temaet aktiv dødshjelp ble løftet inn i Debatten med Fredrik Solvang som programleder. Etter at vi gjennom NRK og Rana Blad fikk formidle Torgeirs historie og holdning til aktiv dødshjelp, har vi snakket med mange politikere, fagfolk og vi har stilt opp der vi har følt vi har hatt noe å bidra med for å få fram budskapet på vegne av Torgeir, sier Sonja Djønne og Thoralf Lian.


Stortingsmeldinga ble behandlet 17. november. Innen den tid hadde mange hørt og lest om Torgeir Djønne Lian. Innsatsen bar frukter.


– SV valgte å gå inn i følgende forslag fra FrP: «Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som skal se på praksis og lovverk i andre land knyttet til aktiv dødshjelp og smertelindring ved livets slutt, og hvilke konsekvenser et lovverk som gir flere rettigheter i livets siste fase, vil få.» Forslaget ble også støttet av Rødt under voteringen, forteller Kari Kjønaas Kjos.


Overfor Rana Blad beskriver Frps erfarne helsepolitiske talsperson det som skjedde, som historisk.

– Jeg anser det som historisk, og et stort skritt i retning av at noe endelig skjer. At det i det hele tatt ble votert over et forslag som omhandler aktiv dødshjelp, og at det ble støttet av tre partier føltes som en stor seier. Det betyr ikke at de samme tre partiene har bestemt seg for at aktiv dødshjelp skal bli et tilbud i Norge, men det betyr at tre partier ønsker mer kunnskap. Vi tar ett skritt av gangen. Nå har vi tatt det første og er i gang, sier Kari Kjønaas Kjos til Rana Blad.

Takknemlig

Sonja Djønne og Thoralf Lian opplever at en holdningsendring er på gang, sakte men sikkert.

– Vi tror fagfolkene vil være de som påvirker politikerne til å se saken fra en ny synsvinkel, over tid. Vi tror debatten om aktiv dødshjelp vil komme, og det gleder oss at stadig flere fagfolk kommer på banen med sine meninger, sier Djønne og Lian.

– Folkeopinionen er jo klar, her er det et stor flertall for å legalisere retten til å bestemme over eget liv. Da mener vi at også politikerne må tørre å bli med på den diskusjonen. Det må i alle fall være greit å skaffe til veie mer kunnskap om temaet, slik Frp, SV og Rødt gikk inn for i Stortinget. Noe annet er nesten litt respektløst overfor folket, som utgjør velgerne, fortsetter de.

For ekteparet har det vært en spesiell høst. Helt siden Thoralf 20. august, seks måneder etter at Torgeir valgte å dø, skrev en status på Facebook der han var åpen om valget sønnen tok, og at familien støttet dette.

– Det tok bare helt av, og selv om det ikke kom helt uventet på oss, hadde vi ingen strategi eller plan for å takle alle henvendelsene. Vi valgte NRK og Rana Blad som de stedene vi ville gå ut først, og har siden også vært opptatt av å ha en bevisst holdning til hvor mye og hvor vi skal eksponere oss, sier ekteparet.


– Det har vært fint på mange måter fordi vi igjen har fått lov å ta fram han Torgeir. Han har vært med oss på alt vi tenker og gjør. Men det er også slitsomt med mye og intens eksponering som det har blitt, sier Sonja.

Hun var innstilt til Norges modigste kvinne av magasinet Tara, og nå er ekteparet Lian/Djønne av NRK og Avisa Nordland, innstilt til årets nordlending.


– Vi har følt og opplever fortsatt en enorm støtte, ikke minst i lokalmiljøet her i Rana. Vi tror Torgeir ville likt alt det som skjer nå. Det er også artig å bli nominert fordi det vi har stått for betyr noe for andre. Det gjør også at vi føler at innsatsen vi har lagt ned i høst, har vært verdt det, sier Thoralf og Sonja.

– Vi har følt og opplever fortsatt en enorm støtte, ikke minst i lokalmiljøet her i Rana. Vi tror Torgeir ville likt alt det som skjer nå, sier Thoralf Lian og Sonja Djønne.

– Vi har følt og opplever fortsatt en enorm støtte, ikke minst i lokalmiljøet her i Rana. Vi tror Torgeir ville likt alt det som skjer nå, sier Thoralf Lian og Sonja Djønne. Foto:


Noe av det som har gledet dem mest, er at historien til Torgeir ble eksamensoppgave til sykepleierstudentene, og på Exphil ved NTNU i Trondheim.

– Psykologistudentene ved NTNU ba oss holde foredrag for dem om Torgeir, og det synes vi er bra fordi den oppvoksende generasjon på denne måten kan få med seg nye tanker inn i utdanningsløpet og ta det med seg videre inn i diskusjonene, sier Sonja.

Torgeir Lian Djønne (24) valgte å reise til Sveits for å dø. Ikke fordi han ikke elsket livet, for det gjorde han, men fordi han ikke ville leve det livet sykdommen til slutt reduserte ham til.


– Nå ser det ut til at Torgeir er udødeliggjort. Han henger igjen på nettet, og hos mange. Bildet av ham, det sterke blikket, kjenner folk igjen. De forbinder det med retten til å velge selv, forutsatt at svært strenge kriterier er til stede, sier Thoralf.

Han og Sonja har mottatt tusenvis av støtteerklæringer fra folk over hele landet. Det setter de stor pris på.

– Vi har lest alle, men klarer ikke å takke hver enkelt, så det vil vi gjerne gjøre nå, sier Sonja og Thoralf.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken