Når de leker seg med mitt rykte, så kan jeg godt ta igjen

Han er frifunnet i tingretten, men klarer ikke slå seg til ro. Han mener to av vitnene løy.

Han er frifunnet i tingretten, men klarer ikke slå seg til ro. Han mener to av vitnene løy. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Adokat Torkel Johnsen svarer på spørsmål om straffeloven.

DEL

Spørsmål:

Jeg er politianmeldt, og senere frifunnet i tingretten. Jeg går ikke konkret inn på saken for å beskytte meg selv. Vitnene forklare seg svært ulikt for retten, og takk gud for at enkelt ikke ble trodd. Konsekvensen ville blitt straff i en eller annen form, og tapt ansikt til evig tid. Jeg forstår hvorfor anmeldelsen kom, og kan ikke klandre noen for at den ble fremsatt. Men jeg ikke aksepterer ikke at dette fortsatte etter at jeg forklarte min uskyld. Jeg mener helt bestemt at enkelte vitner har gitt uriktig forklaring, og at de måtte forstå sammenhengen bare de tenkte seg om. Kanskje ønsket de meg dømt. Det er vanskelig å slå meg til ro med dette, og ønsker at dette skal få konsekvenser for de involverte. Det er særlig to personer som er alt for sløv og ikke forstår alvoret. Disse bør anmeldes for falsk forklaring og dømmes. Synes ikke det er egoistisk – når de leker seg med mitt rykte, så kan jeg godt ta igjen. Kan du si noe om dette?

Svar:

Ja – etter straffeloven § 163 - kan den som gir falsk forklaring under forsikring, straffes med fengsel inntil 5 år. Dommeren spør om vitnet forsikrer å forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe – så må vitne bekrefte dette med å si - at det gjør han på ære og samvittighet.

Vitnet skal fortelle om sin egen oppfatning, og det er ikke falsk forklaring om han misforstår situasjonen. Falsk forklaring omfatter heller ikke alt som er i strid med den objektiv sannhet, eller hva som blir utfallet av saken. Det er bare de bevisst feilaktige utsagn som regnes som falsk forklaring.

Det kan også være falsk forklaring å holde tilbake deler av sannheten som kan ha betydning, mens vitnet gir uttrykk for at han forklarer alt han vet. Den som besørger eller medvirker til falsk forklaring kan også straffes.

Lovgiver er negativ til bevisst uriktig forklaringer, og åpner for nokså lange straffer. Systemet ønsker å fremme en effektiv saksbehandling, og hindre uriktig dommer. Loven har for øvrig en innebygd sikkerhetsmargin der enhver rimelig og forstandig tvil skal komme tiltalte til gode, og denne har kanskje slått inn hvis vitnene har forklart seg ulikt. Du bør være helt sikker i din sak før du går videre med dette, og gjerne bruke litt tid før du bestemmer deg. 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken