Du risikerer å betale for andres bompasseringer

PASS OPP: Stort sett fungerer bompengesystemene, men det er all grunn til å være på vakt, skriver Forbrukerrådet i Nordland. Foto: SCANPIX

PASS OPP: Stort sett fungerer bompengesystemene, men det er all grunn til å være på vakt, skriver Forbrukerrådet i Nordland. Foto: SCANPIX

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Vær på vakt, skriver Forbrukerådet i Nordland

DEL

Bomstasjonene på Helgeland og de fleste andre bomstasjoner er automatiske bomstasjoner hvor man passerer gjennom og betaler i ettertid.

Det er flere måter å betale på. Hvis du ikke har Autopass-brikke og tilknyttet avtale, vil bilen bli fotografert og bilens eier vil få tilsendt faktura i ettertid. Alternativt kan man innen 14 dager betale for passeringen på nett eller på en av servicestasjonene.

Tastefeil

Får du tilsendt faktura, bør du gå gjennom denne. Forbrukerrådet får fra tid til annen henvendelser fra bileiere som får fakturaer på passeringer de ikke kan ha foretatt. Det skyldes gjerne at registreringsnummer blir lest feil, tastefeil eller andre feil fra bompengeselskapet. Som regel ryddes det greit opp i dette, men det er altså opp til deg som bileier å følge med.

Mange velger å inngå Autopass-avtaler med bompengeselskapet. Du får da en bompengebrikke til montering i bilen. Du får rabatt ved passering både i bommene til selskapet du har avtale med, og ved passering av bomstasjoner i andre selskap. Du får etterskuddsfaktura for passeringene som er foretatt innenfor en periode, vanligvis månedlig.

Med brikke kan du også dra nytte av timesregelen der denne finnes. På Helgeland er det timeregel knyttet til bomstasjonen på Kulstad. Dette innebærer at du kun betaler for én passering selv om du har flere passeringen innenfor et intervall på 60 minutter.

Autopass-avtalen inngår du med bompengeselskapet. Du får da tilsendt en brikke som skal monteres i det kjøretøyet du har registrert i avtalen. Som privatperson kan du ha to kjøretøy knyttet til hver avtale, men du må ha en brikke i hvert kjøretøy. Brikkene kan ikke flyttes mellom kjøretøy.

Skal du selge kjøretøyet, må du melde fra til bompengeselskapet slik at kjøretøyet fjernes fra avtalen. Det er ikke tilstrekkelig å fjerne brikken. Det er heller ingen kobling mellom eierregisteret og bompengeselskapene, så dersom du ikke melder fra, vil bilens framtidige passeringer registreres og faktureres på deg.

Forbrukerrådet har sett eksempler der ny eier har kjørt gjennom bomstasjoner i lang tid uten å få faktura og uten å reagere på manglende fakturering. Passeringene er blitt belastet avtalen til tidligere eier. Selv om den tidligere eier vil ha et krav mot den nye, vil det ofte være utfordrende å få pengene tilbake. Så skal du unngå å betale for andres framtidige passeringer, må du melde fra til bompengeselskapet når bilen selges.

Vær på vakt

Hvis du har Autopass-brikke, registreres en kode for bompengeanlegget du passerer, samt dato og tidspunkt for passeringen. Du kan velge å ha en Autopass-avtale hvor opplysninger om passeringene dine slettes innen 72 timer. Har du en slik avtale vil det imidlertid ikke være mulig å få fram passeringsdata ved senere anledning, for eksempel i forbindelse med en klage. Hvis du ikke har brikke, eller brikken ikke kan leses, tas det bilde av bilens registreringsnummer. Det tas ikke bilde av personene i bilen.

Stort sett fungerer bompengesystemene, men det er all grunn til å være på vakt. Det skjer feil, og det er unødvendig å betale for andre.

Artikkeltags