Melder opp mot 200 mm nedbør de neste dagene - varsler fare for flom, snø-, jord- og sørpeskred

Slik ser kartet til yr.no over forventet nedbør ut klokken 1400 tirsdag.

Slik ser kartet til yr.no over forventet nedbør ut klokken 1400 tirsdag. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Har sendt ut OBS-varsel, flomvarsel, jordskredvarsel og varsel om stor snøskredfare.

DEL

Ikke før hadde "Ole" dratt forbi, så var det på an igjen. Vervarslinga for de neste to dagene for Helgeland er ikke egnet til å lokke noen ut i friluft med det aller første.

- Nei, nå kommer lavtrykkene som perler på en snor innover Nord-Norge. For Helgelands del vil dette medføre at man vil få mellom 60 til 100 mm både mandag og tirsdag, mens det også er ventet store nedbørsmengder onsdag, opplyser vakthavende meteorolog Hanne Sigrun Byhring ved Vervarslinga i Nord-Norge.

Byhring forteller videre at det nå kommer en del vind de neste dagene. Tirsdag ettermiddag og kveld er det ventet sterk kuling i Mo i Rana, mens det på kysten av Helgeland er sendt ut kulingsvarsel for strekningen Sandnessjøen - Andenes.

De store nedbørsmengdene skaper store utfordringer og Vervarslinga har nå sendt ut et OBS-varsel for Helgeland, Saltfjellet og Salten hvor de advarer mot lokalt mye nedbør.

Det er også meldt om stor snøskredfare, faregrad 4, i regionene.

Fare for flom øker til tirsdag

NVE har også sendt ut et flomvarsel for Nordland sør for Salten mandag. Både for flom og for jordskred er faregraden satt til to, altså gult nivå for området.

Dette øker imidlertid til tirsdagen. For tirsdag er faregraden for flom satt til faregrad tre, oransje nivå.

Her heter det følgende:

" Betydelige nedbørmengder har ført, og vil føre til at vannføringen øker i de fleste vassdrag. Snøsmelting kan også ventes. I mange vassdrag kan det ventes flom på oransje varslingsnivå. Kulverter og stikkrenner med is kan gi lokale oversvømmelser Det er utstedt varsel om jordskredfare på gult nivå for det samme området. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag. "

Flomvarslet på oransje nivå gjelder også for onsdag.

Fare for jord- og sørpeskred

For tirsdag har NVE også utstedet et jordskredvarsel for Nordland og Trøndelag, hvor man advarer om fare for jord- flom- og sørpeskredfare. Varslet er satt til faregrad to, altså gult nivå, og lyder slik:

"Det ventes mye regn i løpet av tirsdagen. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy. Bratte skråninger og områder langs bekker og elver med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder kun i områder med mer enn 50 cm snø. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Med gjeldende prognose er lavereliggende strøk under 800 moh mest utsatt. "

Ønsker du å holde deg oppdatert på det som skjer på Helgeland? Følg Rana Blad på Facebook og få nyheter, sport, kultur og meninger rett i din nyhetsfeed.

Artikkeltags