- Bellona og Natur og Ungdom skremmer på feil grunnlag

Petro Arctic mener miljøorganisasjonene tar feil angående leting etter olje på Trænarevet.

DEL

– I Norge har vi myndigheter som setter strenge krav, både gjennom Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet til all oljeaktivitet. Vi har ei oljenæring som er ansvarlig og vi har ulike sikkerhetsbarrierer i verdensklasse mot utslipp. Av alle de 1.100 letebrønnene på norsk sokkel siden 1966, har vi ikke hatt ett eneste utslipp som har nådd land, sier Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic i en pressemelding.

Han mener miljøorganisasjoner som Bellona og Natur og Ungdom har satt i gang en skremmekampanje for å stanse en letebrønn på Trænarevet.

– Den planlagte brønnen ligger i et område som åpent for petroleumsaktivitet, og hvor det siden 1993 er boret flere brønner. Selve brønnlokasjonen er rundt 150 kilometer sørvest av Bodø, 50 kilometer fra Træna og rundt 75 kilometer fra Røst. Myndighetene har bestemt at det bare kan bores i tider på året når fisken ikke gyter, det er få sjøfugl i området og fiskeriaktiviteten er liten, forklarer Giæver.

Han forklarer videre at selve brønnen ligger helt sør i blokken, rundt ni kilometer fra Trænarevet. Rundt brønnlokasjonen finnes det ikke koraller, og Wintershall Dea har brukt store ressurser på å ha så lavt miljøfotavtrykk som mulig.

Det tyske oljeselskapet Wintershall Dea har med stort miljøfokus i over 30 år utvunnet olje fra Tysklands største oljefelt, Mittelplate, som ligger i nasjonalparken Vadehavet. Dette området på den tyske Nordsjøkysten er også en del av UNESCOs verdensarv. Nasjonalparken er hjem til nesten 4.000 arter, hvorav 250 ikke finnes andre steder i verden.

Opptil 12 millioner trekkfugler bruker parken hvert år som rasteplass, da denne er rik på blåskjell, snegler, reker og lignede arter.

– Dette styrker vår tillit til nettopp Wintershall Dea. Vi har verdens beste oljevern, med høy oppmerksomhet på å unngå utslipp, og en næring og myndigheter som gjør det den kan for å unngå at noe slikt skal skje. Ingen er interessert i en utblåsning eller et utslipp, forsikrer Kjell Giæver.

Artikkeltags