Gå til sidens hovedinnhold

Er ikke fornøyde og aksjonen vil fortsette, sender delegasjon til Svolvær

Artikkelen er over 3 år gammel

Aksjonsgruppa for Trænaruta ser seg ikke fornøyd med fylkesrådets innstilling i saken om nytt samferdselskart.

– Trænaruta som vi kjenner den blir lagt ned og erstattet med det som nå kalles «Helgelandspendelen». Den nye ruta vil ikke anløpe Selvær og Stokkvågen. Aksjonsgruppa er klar i sin tale rundt at Trænaruta må bestå med dagens anløpssteder. Gods er det tatt høyde for og har vært et viktig element for Aksjonsgruppa å belyse, så her ser vi et lyspunkt, sier Ole-Johnny Olsen, leder i aksjonsgruppa.

Han påpeker i en pressemelding at Selvær i dag er rutens start og endestasjon. Her ligger allerede opparbeidet liggested for både båt og mannskap, men det vil måtte bygges opp på nytt dersom ruten skal ha liggested på Husøy i Træna.

– Den lokale ruta skal etter alt å dømme overta all hurtigbåtskyss mellom Selvær og Husøy, noe som medfører at mannskapet på den lokale ruta ikke får tilstrekkelig hviletid på natt, sier Olsen.

Aksjonsgruppa for Trænaruta mener også at Stokkvågen som anløpssted er en svært viktig del av helheten i ruta.

– Ved å kutte dette anløpet vil befolkningen i store deler av Nordre Lurøy bli avskåret fra å reise til Nesna og Sandnessjøen, noe som er fullstendig uakseptabelt. Det er også avgjørende for reisende langs ruta å kunne anløpe Stokkvågen for videre korrespondanse mot Mo i Rana, sier Olsen.

Olsen sier videre at Indre Helgeland Regionråd er samstemt i at Stokkvågen må opprettholdes som anløpssted på ruten.

– Regionrådet har i vedtaks form sendt egen uttalelse til Nordland fylkeskommune med anmodning om å inkludere Stokkvågen som anløpssted for Helgelandspendelen, sier Olsen.

I forbindelse med at fylkesrådet nå har publisert og sendt sitt forslag til ny hurtigbåt og fergestruktur til behandling i Fylkesting vil Aksjonsgruppen for Trænaruta sende en delegasjon til Svolvær over helga, hvor møtet skal avholdes.

– Her vil representanter fra gruppen delta på møter med både posisjon og opposisjon for å snakke om viktigheten av hele Trænaruta, sier Olsen.

Aksjonsgruppa mener heller ikke det nye navnet på ruten, «Helgelandspendelen», faller ikke i smak.

– Trænaruta er en «Gimmick» som bør videreføres, avslutter Olsen.

Kommentarer til denne saken