Eldre og funksjonshemmede rammes av drastisk transportkutt

LIVSKVALITET: Leder Ernly Eriksen i Norges Handikapforbund er oppgitt over at mange handikappede og eldre vil oppleve å få et drastisk kutt i reisestøtte via TT-ordningen.  Dette vil gjøre det vanskeligere for mange å ha et sosialt liv og det rammer livskvaliteten, sier han. Foto: Arne Forbord

LIVSKVALITET: Leder Ernly Eriksen i Norges Handikapforbund er oppgitt over at mange handikappede og eldre vil oppleve å få et drastisk kutt i reisestøtte via TT-ordningen. Dette vil gjøre det vanskeligere for mange å ha et sosialt liv og det rammer livskvaliteten, sier han. Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 5 år gammel

Transportsstøtten reduseres til knapt én tur i måneden.

DEL

RANA: Nå blir det mye vanskeligere for 178 eldre og funksjonshemmede å reise rundt med taxi for en rimelig penge.

Folk som har varig nedsatt evne til å ta seg fram og får dette dokumentert med en legeattest, kan søke om å få et reisekort gjennom TT-ordningen, som står for transportstøtte for funksjonshemmede. I Rana kommune har man kunne tildelt 642 transportkvoter i fjor. Siden Nordland fylkeskommune har mindre penger, har de endret fordelingsnøkkelen for tildeling av kvoter til kommunene. Dette betyr at antallet transportkvoter i Rana kuttes med 202.

Vil ramme mange

Selv om det er fylkeskommunen som betaler, er det Rana kommune som bestemmer hvem som skal få slik reisestøtte.

- Vi må nå foreta harde prioriteringer, sier Ulla Myhre ved Servicekontoret til Rana kommune, som har ansvaret for å tildele kvotene.

Alle som ikke benyttet sin kvote i 2014 har automatisk fått den redusert til halvparten. For å komme i mål med kuttene har kommunen funnet ut at det blir mest rett å kutte hos dem som bor sentrumsnært.

- Kvoten til alle brukere i sentrum reduseres til halvparten. Dette betyr at det halvårige beløpet de kan reise for reduseres fra 1.200 kroner til 600 kroner, sier Myhre.

Om kort tid vil de aktuelle brukerne det gjelder får brev om kuttene i posten.

- Dette gjelder 53 personer med postadresse 8622, 86 personer med postadresse 8624 og 39 personer med postadresse. 8626 med unntak av folk bosatt på Hammeren og på Mjølan, sier hun.

Skjermer dem i rullestol

Ulla Myhre poengterer at disse kuttene ikke rammer rullestolbrukere, selv om de bor innenfor det aktuelle området.

- Vi har valgt å skjerme denne gruppen, sier hun.

Videre forteller hun at det ikke blir lett for nye brukere å komme inn på ordningen.

- Daglig mottar vi søknader og ventelisten er på rundt 30 personer, sier hun. Ingen av disse kan regne med å få noe transportstøtte med det første.

Svært kritisk

Leder Ernly Eriksen i Norges Handikapforbund avdeling Rana er svært oppgitt over kuttene.

- Dette var kutt som kom overraskende og som de handikappedes organisasjoner ikke har fått uttale seg om, sier han.

Eriksen mener det er drastisk at kuttene kommer til å ramme rundt en tredjedel av dem som benytter ordningen.

- Jeg har spesielt bedt dem om å skjerme unge funksjonshemmede, siden de har et stort behov for å kunne være sosialt aktive på sin fritid, sier han.

Eriksen mener at dette kuttet fra fylkeskommunen bidrar til å gi dem en nasjonal jumboplass.

- I Oslo, hvor det finnes et svært godt utbygd kollektivtilbud med både buss, trikk og T-bane, kan dem som trenger det nesten kjøre ubegrenset innenfor TT-ordningen, sier han.

Knapt seks turer

Daglig leder Snorre Luneng i Mo Taxi forteller at en halv kvote vil rekke til knapt seks turer i halvåret.

- Dette vil selvsagt merkes for dem som rammes, sier han. Luneng forteller at han og kollegaene kjører en hel del turer med folk som benytter seg av denne transportstøtten. Mange eldre benytter ordningen for å ha hjelp til å frakte varene hjem etter handleturen på byen, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken