Rana SV stiller med en kvinnedominert liste til kommunevalget. Det er klart etter partiets årsmøte denne helga.

Hilde Birgitte Rønningsen (41) som i dag sitter i kommunestyre og formannskap er SVs ordførerkandidat. Med seg på kumulert plass har hun Maria Saltirova Rausandaksel (37) og Marit Tennfjord (56).

Maria sitter nå for SV i hovedutvalg for Miljø, Plan og Ressurs og har vært en markant drivkraft bak de siste årenes 8.marsarrangement. Marit er en erfaren fylkespolitiker,  tidligere fylkesråd og nå gruppeleder for SV i fylkestinget, som satser på comeback i kommunepolitikken i Rana hvor hun tidligere har vært medlem av kommunestyre og formannskap.

Det er tre markerte kvinner på topp. På fjerdeplass følger en markert kulturpersonlighet, Sven Henriksen. Han er kjent både som skuespiller og aktiv blogger med sterke synspunkter, og var også organisatoren bak fjorårets vellykkede Gazakonsert. Svens inntreden signaliserer at for SV er kulturpolitikk viktig for å bli et attraktivt lokalsamfunn.

Valget i 2011 ble dårlig for SV. SV har tradisjonelt vært et sterkt parti i Rana. Målet er å gjenreise SV som en viktig kraft for å forme framtidas Rana. SV har alltid hatt sterkt innslag av kvinner på lista og i kommunestyregruppa i et mannsdominert politisk miljø i Rana.

Årsmøtet gjenvalgte Hilde Rønningsen som leder, med Maria S. Rausandaksel som ny nestleder. Inge Myrvoll tok gjenvalg som sekretær og Jonny Edvardsen som økonomiansvarlig.