[Helgelendingen] – Det har vært en jevn og utfordrende konkurranse. Alle leverandørene er kvalifisert for å gjøre jobben, men vi har valgt å gå videre med de tre som vi anser som best kvalifisert, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland i ei pressemelding.

Det var fem leverandører som ønsket å delta i konkurransen:

  • Aldesa Construcciones S.A
  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Hæhre Entreprenør AS
  • Johs. J. Syltern AS
  • Risa AS

Stor tro

Kontrakten det skal konkurreres om er en totalentreprise, og konkurransen vil bli gjennomført med forhandlinger. Avklaringsgrunnlaget ble sendt ut 18. mai, og fristen for å levere første tilbud er 19. august. Frist for å levere endelig tilbud er satt til 14. oktober.

De tre leverandørene som er med videre i konkurransen er:

  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Hæhre Entreprenør AS
  • Johs. J. Syltern AS

– Vi har stor tro på at vi får et godt sluttresultat i konkurransen, og blir stående igjen med den beste leverandøren til slutt. Samtidig ønsker vi å takke Aldesa Construcciones S.A og Risa AS for deres deltakelse i konkurransen, sier Nyland.

Rask og effektiv

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6, med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veglinje går stort sett i lett terreng utenfor eksisterende E6.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger, samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen.

– Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av vegen ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer. På Helgeland har vi god erfaring med å utvikle og gjennomføre våre kontrakter i tett samspill med entreprenørene, sier Nyland i pressemeldinga.

Statens vegvesen har beregnet totalkostnaden til drøyt 550 millioner kroner (2022-kr) for de to parsellene.

90-sone

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygd og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland. Av dette vil hele 120 kilometer være 90 sone. E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard. Totalt vil det bli brukt 9,5 milliarder kroner på E6 Helgeland, fra Saltfjellet til Trøndelag grense.

Fem vil bygge indrefilet på Helgeland: – Ligger an til en rask og effektiv utbygging

Disse endringene vil vegvesenet gjøre på nye E6 Helgeland - sjekk lista her

Varsler starten på slutten av E6-utbyggingen: – En god dag for dere, og for hele landet