Det er i en pressemelding fylkesrådet i Nordland melder at ni søkere på Helgeland får midler til ulike folkehelsetiltak.

Tre av disse hører hjemme på Nord-Helgeland. Disse er Rana Røde Kors, Bjerka IL og Rana Frivilligsentral.

– Frivillige organisasjoner er viktige arenaer for å forebygge skape gode fellesaktiviteter. Men ikke minst er de viktige for å motvirke utenforskap. En sterk og mangfoldig frivillig sektor er viktig for trivsel, velferd, demokrati og deltakelse, og for attraktive og livskraftige lokalsamfunn, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset, og fortsetter:

– Det skal bo folk i hele Nordland. Og vi ønsker å legge rammer for å skape gode liv. Da har ulike fritidsaktiviteter stor betydning. Kanskje aller mest for de som faller litt utenfor i samfunnet.

Torset peker videre på at det er forsøkt å støtte tiltak som dekker flere alderssegmenter, interessefelt og også tilbud til kvinner som kommer fra andre land og kulturer.

– Utjevning av sosiale helseforskjeller er førende for folkehelsearbeidet vi driver. Denne tilskuddsordningen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland i tråd med FN`s bærekraftsmål, sier Torset, og fortsetter:

– Sosial bærekraft handler om gode levekår, reduksjon av sosiale forskjeller, fattigdomsbekjempelse, integrering, tilgjengelige og gode tjenester og trygge og trivelige nærmiljøer. I dette perspektivet er den frivillige sektoren helt avgjørende for å bo og leve godt i Nordland.

Disse ni søkerne har fått støtte på Helgeland:


SøkerTiltak/prosjektTilskudd inntil
Helgeland

Sømna FrivilligsentralFredagskafe20 000
Kjella HelselagMere sammen, en gnist i hverdagen25 000
Sømna FrivilligsentralFrisbeegolf for alle20 000
Binda FrivilligsentralAktivitet, samhold og fellesskap på tvers av bygdene i kommunen15 000
Grane FrivilligsentralAktiv senior20 000
Rana Røde KorsKafe for eldre og seniorer30 000
Bjerka ILBjerka karate30 000
Vefsn Røde KorsMøteplass for kvinner10 000
Rana FrivilligsentralSpisevenn32 000